Nghỉ dưỡng sức sau sinh điều kiện và quyền lợi của người lao động

Nghỉ dưỡng sức sau sinh: Những quy định mới nhất

Nghỉ dưỡng sức sau sinh là một phần quan trọng của chế độ thai sản dành cho lao động nữ. Sau khi sinh nở, sức khỏe của lao động nữ thường yếu và cần thời gian phục hồi. Đây là chế độ đặc biệt giúp đảm bảo sức khỏe ổn định khi nữ giới sinh con.

Khi nào được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh?

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, sau khi sinh con, một số trường hợp lao động nữ sẽ được nghỉ dưỡng sức để phục hồi sức khỏe nếu đảm bảo điều kiện sau:

“Trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe chưa hồi phục thì lao động nữ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.”

Cũng theo Điều 41 của Luật này, lao động nữ được nghỉ tối đa 10 ngày nếu sinh một lần từ 2 con trở lên, 7 ngày nếu sinh con cần phải phẫu thuật và 5 ngày đối với các trường hợp còn lại.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh do người sử dụng lao động và bộ phận công đoàn cơ sở quyết định. Nếu đơn vị chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định và tuân thủ theo quy định trên.

Mức trợ cấp dưỡng sức sau sinh dựa theo lương cơ sở.

Lưu ý:

  • Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
  • Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian sẽ tính cho năm đó.
  • Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Mức trợ cấp dưỡng sức sau sinh con và thủ tục

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh được tính một ngày bằng 30% lương cơ sở hiện hành.

Như vậy, mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng thì mức trợ cấp dưỡng sức sau sinh sẽ = 30% x 1.490.000 đồng = 447.000 đồng.

Thủ tục, giấy tờ hưởng chế độ

Căn cứ theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 4, Quyết định 166/QĐ-BHXH, để được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh, lao động cần chuẩn bị và lập Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (Mẫu 01-HSB), điền đầy đủ thông tin để nộp.

Thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh.

Trong vòng 10 ngày kể từ khi người lao động nộp đủ hồ sơ, người sử dụng lao động cần làm hồ sơ để nộp lên cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Tối đa 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và chi trả trợ cấp dưỡng sức sau sinh cho lao động.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin quan trọng về chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh dành cho lao động nữ. Sau sinh con, rất nhiều lao động nữ chưa đủ điều kiện sức khỏe để quay trở lại làm việc. Đây sẽ là chế độ hỗ trợ và đảm bảo tốt cho tình trạng sức khỏe của người lao động.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *