Quy định đóng bảo hiểm xã hội năm 2021

Quy định đóng bảo hiểm xã hội đối với mỗi đối tượng khác nhau là khác nhau. Năm 2021, do ảnh của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nhiều thay đổi trong việc đóng BHXH của người lao động và doanh nghiệp.

Quy định đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Đối với người lao động mức đóng BHXH bắt buộc và mức đóng BHXH tự nguyện khác nhau.

(1) Quy định về mức đóng BHXH bắt buộc 

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Đối với người lao động mức đóng BHXH bắt buộc được quy định như sau:

Mức đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2021 đến hết 30/6/2022 vào các quỹ:

  • Quỹ hưu trí (HT), 
  • Quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS), 
  • Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), 
  • Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 
  • Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) 

Đối với người lao động Việt Nam

Bảng 1: Mức đóng BHXH của người lao động

Đối với người lao động nước ngoài

Bảng 2: Mức đóng BHXH của người lao động nước ngoài

(2) Quy định về mức đóng BHXH tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Căn cứ Điều 87, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động như sau: 

Hằng tháng người lao động đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

  • Đóng hàng tháng;
  • Đóng theo hình thức 03 tháng một lần;
  • Đóng theo hình thức 6 tháng một lần;
  • Đóng theo hình thức 12 tháng một lần.

Lưu ý: Đóng theo hình thức một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

>>> Mức đóng dành cho đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện như thế nào?

2. Quy định đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp 

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành ngày 01/7/2021 quy định từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022 doanh nghiệp (người sử dụng lao động) được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong 12 tháng cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN. (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Đối với người sử dụng lao động Việt Nam

Bảng 3: Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động

Đối với người sử dụng lao động nước ngoài

Riêng đối  với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì mức đóng được quy định như sau:

Như vậy, nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp năm 2021 quy định đóng BHXH về có nhiều thay đổi. Người lao động và doanh nghiệp lưu ý để đảm bảo lợi ích cho mình. Mọi thông tin liên quan đến BHXH và các chính sách ưu đãi cho người lao động và doanh nghiệp, bạn đọc vui lòng truy cập website: https://ebh.vn để cập nhật nhanh nhất.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *