Hồ sơ BHTN gồm những gì? Hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Các giấy tờ, hồ sơ BHTN gồm những gì? Sau khi nghỉ việc, nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần nhanh chóng làm các thủ tục để hưởng BHTN. Đây là chế độ quan trọng giúp người lao động phần nào bớt gánh nặng chi phí trong khi tìm công việc mới. Xem thêm