Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Thông tin tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không.

Chế độ thai sản là một trong các chế độ đặc biệt của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Vậy, tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu có thì phải làm gì để được hưởng chế độ thai sản.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì

Căn cứ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, có hai loại hình bảo hiểm xã hội (BHXH) là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, người lao động sẽ thuộc một trong hai đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện theo quy định của luật này.

Căn cứ vào  Khoản 3, Điều 3, Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

“Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất”.

Khác với BHXH tự nguyện thì BHXH bắt buộc sẽ bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Mức tham gia BHXH bắt căn cứ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội mà không được tự lựa chọn mức đóng.

Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người lao động được hưởng các chế độ gồm: Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất. Các chế độ trên đã hỗ trợ người lao động rất nhiều khi gặp khó khăn, đặc biệt phụ nữ mang thai và sinh nở khi tạm thời mất khả năng lao động.

Đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện có quy định riêng, các quy định này khác với người lao động tham gia BHXH bắt buộc. 

Tham gia BHXH tự nguyện người lao động được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Tham gia BHXH tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không? Hiện tại, người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng hai chế độ là chế độ hưu trí và chế độ tử tuất theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Luật bảo hiểm xã hội 2014. Do đó, khi tham gia BHXH tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Người lao động muốn hưởng chế độ thai sản phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đáp ứng các quy định về hưởng chế độ thai sản tại Khoản 3, Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Người lao động thuộc đối tượng hưởng chế độ thai sản là người lao động tham gia BHXH bắt buộc gồm có:

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
  • Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
  • Người lao động là cán bộ, công chức, viên chức;
  • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân, công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân…
  • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

(1) Người lao động phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp:

  • Lao động nữ sinh con;
  • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

(2) Người lao động là lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

(3) Người lao động đáp ứng các điều kiện tại (1) hoặc (2) chấm dứt HĐLĐ hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và Khoản 1, Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội.

Lời kết

Trên đây là thông tin về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không. Mặc dù không được hưởng chế độ thai sản nhưng tham gia BHXH tự nguyện người lao động được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Theo đó, người lao động sẽ được hưởng lương hưu, người thân được trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất giảm đi gánh nặng an tâm về già.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *