Tin tức

Bảo hiểm xã hội điện tử là gì? Có những phương thức giao dịch điện tử nào?

Bảo hiểm xã hội điện tử hiện nay đã được triển khai và áp dụng rộng rãi trong cả nước. Tuy nhiên còn nhiều đơn vị sử dụng lao động khi mới áp dụng hình thức  này còn chưa nắm rõ. Vậy bảo hiểm xã hội điện tử là gì? Có những cách thức giao […]

Tin tức

Bảo hiểm xã hội điện tử Hà Nội – sự thay đổi cần thiết trong công cuộc cải cách hành chính

Cải cách thủ tục hành chính (CTTHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng và các tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó giải pháp tối ưu để thực hiện CCTTHC là đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hoàn thiện các […]