Mức chi trả bảo hiểm y tế cho người lao động năm 2021

Mức chi trả bảo hiểm y tế cho người lao động cụ thể sẽ căn cứ vào từng trường hợp khám chữa bệnh và đối tượng khám chữa bệnh. Theo đó, để biết được mức chi trả khám chữa bệnh của mình người dân cần nắm được những thông tin về mức hưởng BHYT được chia sẻ ngay sau đây. Xem thêm