trương hợp đơn phuong chấm dứt hợp đồng không cần báo trước

[Infographic] 7 trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước

Khi làm việc, người lao động và người sử dụng lao động sẽ ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) để bảo vệ quyền lợi của các bên. Theo quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động Xem thêm