Quy định đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện người tham gia cần lưu ý

Bảo hiểm xã hội tự nguyện nhận được rất nhiều sự quan tâm của người lao động, đặc biệt là lao động vùng nông thôn. Quy định đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2021 căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Chi tiết về mức đóng và phương thức đóng sẽ được Bảo hiểm xã hội eBH chia sẻ ngay sau đây.