Qũy bảo hiểm xã hội

Quỹ bảo hiểm xã hội là gì? Nguồn hình thành và phương thức quản lý

Quỹ bảo hiểm xã hội được biết đến như một loại quỹ đặc biệt góp phần bảo vệ an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động khi về già, ốm đau hoặc không thể lao động tạo ra nguồn thu nhập. Quỹ được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và được Nhà nước bảo hộ. Xem thêm