Báo giảm thai sản: Khi nào cần thực hiện và quy trình như thế nào?

Báo giảm thai sản là nghiệp vụ quan trọng mà phía người sử dụng lao động cần thực hiện khi có lao động nữ nghỉ sinh. Thời điểm báo giảm như thế nào đúng và các thủ tục cần làm như thế nào?

Báo giảm thai sản: Khi nào cần thực hiện và quy trình như thế nào?

1. Khi nào cần báo giảm thai sản?

Báo giảm thai sản cần thực hiện khi đơn vị có lao động nữ đang đóng BHXH nghỉ sinh con. Cụ thể, Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động…

Báo giảm thai sản thực hiện khi lao động nữ đang đóng BHXH nghỉ thai sản.

2. Các thủ tục cần làm để báo giảm khi lao động nữ nghỉ sinh

Lao động nữ khi sinh con sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng (tính cả trước, trong và sau khi sinh). Nếu sinh đôi, kể từ con thứ hai trở lên, mỗi lao động được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ thai sản trước sinh không quá 2 tháng.

Hồ sơ báo giảm thai sản: 

 • Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN
 • Bảng kê hồ sơ nếu có phát sinh truy thu.

Kê khai hồ sơ báo giảm nghỉ sinh:

 • Mẫu D02-TS: cần ghi chú rõ là nghiệp vụ giảm thai sản, để tránh nhầm lẫn với trường hợp lao động nghỉ việc hoặc các trường hợp khác. 
 • Cột thời gian cần ghi rõ ràng thời gian lao động bắt đầu nghỉ thai sản. Trường hợp báo giảm muộn so với thời gian nghỉ thực tế thì cần điền thời điểm báo muộn để truy thu.
 • Trường hợp lao động đã sinh con mà đơn vị mới thực hiện báo giảm thì có thể báo lao động cung cấp giấy khai sinh, giấy chứng sinh của con để làm căn cứ.
 • Trường hợp lao động nghỉ trước sinh nhiều thì cần kèm đơn xin nghỉ thai sản. Tuy nhiên: thời gian nghỉ trước sinh không quá 2 tháng.

Quy trình thực hiện:

 • Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động, thời hạn nộp hồ sơ không quá 45 ngày.
Lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động.
 • Bước 2:  Doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp đến bộ phận một cửa của cơ quan BHXH. Thời hạn nộp là 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của người lao động.
 • Bước 3: Cơ quan BHXH xem xét giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động, thời hạn như sau:
 • Nếu người sử dụng lao động đề nghị giải quyết chế độ: Tối đa 6 ngày làm việc, cơ quan BHXH sẽ giải quyết và chi trả chế độ.
 • Trường hợp người lao động hoặc thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH: Tối đa 3 ngày làm việc, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và chi trả chế độ. 

Doanh nghiệp cần lưu ý: 

 • Tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động.
 • Hàng tháng, hàng quý, doanh nghiệp phải lập: Danh sách thanh toán chế độ thai sản kèm theo hồ sơ của người lao động đã giải quyết chế độ phục vụ cho quyết toán.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục báo giảm thai sản. Đơn vị sử dụng lao động cần nắm được các hồ sơ, giấy tờ và quy định về thời hạn để thực hiện các thủ tục kịp thời hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *