Mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2020 khi thực hiện khám chữa bệnh

Mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2020

Nhiều người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng không nắm được mức hưởng bảo hiểm y tế như thế nào. Điều này ảnh hưởng lớn đến quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh. Các chính sách hưởng BHYT sẽ được cung cấp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh đúng tuyến

Người tham gia bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh xuất trình đầy đủ giấy tờ sẽ được hưởng quyền lợi trong các trường hợp như sau:

Trường hợp khám, chữa bệnh thông thường

  • 100% chi phí khám, chữa bệnh với đối tượng: Sĩ quan, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, người có công với cách mạng, trẻ có độ tuổi dưới 6 tuổi, khám chữa bệnh 1 lần có mức chi phí thấp hơn 15% lương cơ sở và khám tại tuyến xã, người thuộc danh sách hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội theo tháng, người có hoàn cảnh đặc biệt, sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.
  • 95% với đối tượng: người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức hàng tháng, người có hoàn cảnh đặc biệt thuộc hộ cận nghèo, thân nhân của người có công với cách mạng.
  • 80% với các đối tượng còn lại.
Hình ảnh minh họa

Trường hợp khám, chữa bệnh dịch vụ kỹ thuật cao

  • 100% chi phí khám, chữa bệnh với: Trẻ dưới 6 tuổi, người tham gia hoạt động cách mạng dưới 1945 hoặc từ 01/01/1945 đến trước 19/8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách tương tự thương binh, thương binh loại B, bệnh binh đang thực hiện điều trị vết thương, thương tật tái phát.
  • 100% chi phí đối với: Sĩ quan, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng CAND và mức chi phí khám, chữa bệnh không vượt quá 40 lần lương cơ sở cho một lần khám, chữa bệnh. Phần còn lại do cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng chi trả.
  • 100% với đối tượng: người có công với cách mạng và mức chi phí khám, chữa bệnh không vượt quá 40 lần lương cơ sở cho một lần khám, chữa bệnh.
  • 95% với: người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng, thân nhân của người có công với cách mạng, cụ thể quy định tại Điểm i Khoản 3, Điều 12 Luật BHXH số 46/2014, đối tượng thuộc hộ cận nghèo.
  • 80% chi phí khám, chữa bệnh: với các đối tượng còn lại.

Mức hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến

Nguồn: ebh.vn

Khám, chữa bệnh trái tuyến là khám, chữa bệnh không đúng với cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc không theo tuyến chuyên môn, kỹ thuật (ngoại trừ trường hợp nhập viện cấp cứu) thì sẽ được chi trả bảo hiểm y tế như sau:

  • 60% chi phí với trường hợp khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh.
  • 40% chi phí đối với trường hợp khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tuyến trung ương.

Tạm kết

Trên đây bảo hiểm xã hội cung cấp một số thông tin về mức hưởng bảo hiểm y tế phân theo các trường hợp cụ thể. Người tham gia BHYT cần nắm được các quyền lợi này để biết được phần chi phí được hỗ trợ khi thực hiện chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *