Mất sổ bảo hiểm xã hội và cách xử lý cấp lại sổ theo quy định

Mất sổ bảo hiểm xã hội khiến cho việc theo dõi quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) và làm các thủ tục hưởng chế độ BHXH gặp khó khăn. Trong nhiều trường hợp mất sổ BHXH sẽ không được chi trả BHXH một lần, chế độ thai sản, chế độ tuất… Vậy mất sổ bảo hiểm xã hội phải làm gì để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia? Xem thêm