Đóng Bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản?

đóng bhxh đủ 6 tháng có được hưởng chế độ thai sản

Đóng Bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh có được hưởng bảo hiểm thai sản hay không? Rất nhiều trường hợp lao động nữ mới tham gia BHXH thì sinh con. Nếu bạn cũng đang băn khoăn vấn đề này thì xem ngay thông tin giải đáp dưới đây.

Đóng Bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản?

Để giải đáp vấn đề đóng Bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh có được hưởng thai sản không, bạn cần nắm được các điều kiện để được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản. Cụ thể, theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con….”

Điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, để được hưởng bảo hiểm thai sản, lao động nữ cần đóng đủ 6 tháng BHXH trở lên. Tuy nhiên, 6 tháng này phải thuộc 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu lao động nữ đóng đủ 6 tháng nhưng 6 tháng này không thuộc phạm vi 12 tháng trước khi sinh con hoặc không đóng đủ 6 tháng thì không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. 

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định như thế nào?

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 31, thời gian đóng BHXH được xác định trong phạm vi 12 tháng trước khi sinh con thì mới được hưởng thai sản. Vậy thời gian 12 tháng này được xác định như thế nào?

– Trường hợp sinh con trước ngày 15 trong tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Trường hợp sinh con từ ngày thứ 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp tháng đó không đóng BHXH thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Lao động thôi việc trước thời điểm sinh con có được hưởng chế độ thai sản không?

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 31: Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

“4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng thai sản mà nghỉ việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng bảo hiểm thai sản.

Lời kết

Trên đây là các thông tin giải đáp cho vấn đề đóng Bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không? Lao động có thể tham khảo để nắm được các quyền lợi của mình.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *