Mức hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện tính thế nào?

Lợi ích lớn nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đó là được hưởng chế độ hưu trí khi về già. Vậy mức hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính thế nào? Câu hỏi này được nhiều người dân đặc biệt quan tâm.

1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Bảo hiểm xã hội (BHXH) chính là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong 2 hình thức bảo hiểm xã hội tại Việt Nam hiện nay. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Đồng thời Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Theo quy định thì đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội. 

2. Mức hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Mức hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ căn cứ vào mức đóng BHXH. Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện càng cao thì mức hưởng lương hưu càng cao. Tuy nhiên để được hưởng lương hưu người tham gia phải đáp ứng điều kiện hưởng theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng lương hưu BHXH tự nguyện tối đa bằng 75%

Mức hưởng lương hưu BHXH tự nguyện tối đa bằng 75%

1.1 Điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Để được nhận lương hưu người lao động phải đáp ứng 2 điều kiện về độ tuổi và thời gian tham gia BHXH. Cụ thể điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

  1. Điều kiện về độ tuổi

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành: Năm 2024 lao động nam đủ 61 tuổi, lao động nữ đủ 56 tuổi 4 tháng. Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng dần qua mỗi năm (tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ) cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

  1. Điều kiện thời gian tham gia BHXH

Người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Tuy nhiên, trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

2.2 Mức hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Mức lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính căn cứ theo Điều 74, Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

  • Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động (bao gồm cả lao động nam và lao động nữ) được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. 
  • Chính phủ dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ BHXH để điều chỉnh lương hưu thông qua hệ số điều chỉnh.

3. Mức hưởng lương hưu đối với người lao động vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện

Đối với người lao động vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện thì mức hưởng lương hưu tính theo quy định tại Điều 3, Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 cụ thể:

  • Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện (không bao gồm thời gian đã tính hưởng BHXH một lần).
  • Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

Mức hưởng lương hưu phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Khi tính mức lương hưu hàng tháng, bên cạnh mức đóng, thời gian đóng BHXH thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: 

  • Tuổi đời
  • Giới tính
  • Diễn biến thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH cả quá trình đóng BHXH đến khi nghỉ hưu, 
  • Thời điểm nghỉ hưu, Chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ,… 

Như vậy, người lao động hưởng mức lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố trong đó mức đóng BHXH và thời gian đóng BHXH tự nguyện là 2 yếu tố ảnh hưởng lớn nhất. Trường hợp người lao động có cả thời gian tham gia BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc thì lưu ý khi tính hưởng lương hưu tính cho cả thời gian tham gia BHXH tự nguyện và thời gian tham gia BHXH bắt buộc.

T.H

Có thể bạn quan tâm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *