Hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2022

Hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp năm 2022.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, năm 2022 nhiều lao động rơi vào tình cảnh mất việc làm. Hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp ở các thành phố lớn đang ở mức cao.

Hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp là khoản hỗ trợ hữu ích giúp người lao động có thể trang trải cuộc sống cơ bản khi chưa tìm được việc làm và có nguồn thu nhập mới. Tuy nhiên không phải người lao động nào cũng có thể xin trợ cấp thất nghiệp.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 49, Luật Việc làm 2013 điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động (NLĐ) phải đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và có đủ các điều kiện sau đây:

 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; NLĐ hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
 • Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước nghỉ việc; hoặc đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước nghỉ việc đối với trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43 của Luật này;
 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; hoặc bị chết”.

Trước khi làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp NLĐ cần lưu ý đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp 

Hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020) gồm có các giấy tờ sau: 

Thành phần hồ sơ bắt buộc có đơn Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu. 

 1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
 2. Sổ bảo hiểm xã hội.
 3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
 • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
 • Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của NLĐ; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;
 • Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.
 • Trường hợp NLĐ không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình. 

Lưu ý: Tổ chức BHXH có nghĩa vụ thực hiện xác nhận về việc đóng BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động làm thủ tục xin trợ cấp thất thất nghiệp như sau: 

Bước 1: Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian nộp: NLĐ buộc phải nộp hồ sơ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm 

Nơi nộp: Trung tâm dịch vụ việc làm (TDVVL) tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian xác nhận hưởng trợ cấp của NLĐ: 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, NLĐ chưa tìm được việc làm thì đến TTDVVL thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu NLĐ không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

NLĐ nộp hồ sơ xin TCTN trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Thời hạn giải quyết: 

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ nộp hồ sơ, TTDVVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho người lao động (NLĐ). Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTDVVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

Thời gian nhận tiền:

 • Tháng đầu: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Từ tháng thứ 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Lưu ý: 

 • Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, nếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho TTDVVL về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, TTDVVL trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của NLĐ

Hàng tháng NLĐ phải đến TTDVVL thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp). Trường hợp không thông báo NLĐ sẽ bị cắt trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Lời kết

Trên đây là thông tin về hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp năm 2022 và thủ tục xin trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Nếu vẫn còn những thắc mắc người lao động có thể trực tiếp đến TTDVVL gần nhất để được hướng dẫn cụ thể.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *