Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội năm 2022 tăng, tạo điều kiện cho nhiều người lao động tham gia.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022 thay đổi. Nhiều đối tượng lao động tự do có cơ hội được hưởng lương hưu khi về già, chất lượng an sinh xã hội ngày càng được nâng cao.

Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Nhiều lao động tự do không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) do quá khó khăn, mặt khác cũng có nhiều lao động chưa tiếp cận được hoặc chưa hiểu rõ về mức đóng BHXH và lợi ích của BHXH. Căn cứ theo Khoản 2, Điều 87, Luật Bảo hiểm xã hội mức đóng BHXH tự nguyện được quy định như sau:

  • Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn
  • Mức thu nhập tháng của người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn: thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Theo quy định trên, người lao động tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn mức đóng BHXH tự nguyện phù hợp với thu nhập, tuy nhiên sẽ giới hạn mức đóng tối thiểu và mức đóng tối đa. 

Theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, từ 1/1/2022 mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng/tháng (năm 2021 là 700.000 đồng/tháng) do đó mức đóng tối thiểu và tối đa như sau:

  • Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu là: 22% x 1.500.000 = 330.000 đồng/người/tháng.
  • Mức đóng BHXH tự nguyện tối đa là: 22% x (20 x 1.490.000) = 6.556.000 đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022

Người lao động không chỉ được tự do lựa chọn mức thu nhập tháng đóng để đóng BHXH tự nguyện, mà còn được hỗ trợ mức đóng BHXH mà không phải ai cũng biết.

Quy định về mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

Căn cứ theo Điều 14, Nghị Định 134/2015/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện như sau:

Người lao động tự do thuộc hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ  30% trên mức đóng hàng tháng khi tham gia BHXH tự nguyện.

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn cụ thể:

  • Hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;
  • Hỗ trợ bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
  • Hỗ trợ bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

>>> 4 Chính sách mới về lao động và tiền lương có hiệu lực từ tháng 3/2022

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội năm 2022

Chính sách BHXH tự nguyện ở Việt Nam áp dụng từ năm 2008, dành cho lao động trong độ tuổi ở khu vực phi chính thức, không có quan hệ hay hợp đồng lao động. Sau 13 năm triển khai, theo thống kê cả nước năm 2021 có khoảng 1,3 triệu người tham gia. Có thể thấy tỉ lệ bao phủ chỉ đạt 2,7% số người trong độ tuổi lao động, chủ yếu là nông dân và lao động khu vực phi chính thức.

Tỷ lệ này còn khá thấp, cần nâng cao hơn nữa để người lao động tự do đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn có thể tham gia BHXH, đảm bảo an sinh và có chỗ dựa vững chắc hơn khi về già.

Mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện năm 2022 cụ thể như trong bảng sau:

TTNgười tham giaMức đóng thấp nhất hàng tháng Nhà nước chưa hỗ trợTỷ lệ (%) Nhà nước hỗ trợSố tiền Nhà nước hỗ trợ hàng thángMức đóng thấp nhất hàng tháng khi Nhà nước hỗ trợ
1Người thuộc hộ nghèo330.00030%99.000231.000
2Người thuộc hộ cận nghèo330.00025%82.500247.500
3Người thuộc đối tượng khác330.00010%33.000297.000

Như vậy, người lao động thuộc hộ nghèo khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ chỉ phải đóng tối thiểu là 231.000 đồng/tháng, hộ cận nghèo đóng tối thiểu là 247.500 đồng/tháng. Người lao động thuộc đối tượng khác khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ chỉ phải đóng tối thiểu là 297.000 đồng/tháng.

Lời kết

Có thể thấy mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022 đã tăng lên. Bên cạnh đó người tham gia còn có thể lựa chọn cách đóng đóng theo kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc đóng 1 lần cho nhiều năm về sau. Điều này tạo điều kiện tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu bao phủ BHXH toàn quốc.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *