Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình mới nhất 2020

3 Cách tra Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội nhanh chóng nhất

Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình mới nhất được quy định như thế nào? Bảo hiểm y tế hộ gia đình đang chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong các hình thức tham gia BHYT. Vậy quyền lợi của đối tượng tham gia hình thức BHYT này như thế nào?

Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình mới nhất 2020.
Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình mới nhất 2020.

1. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Những đối tượng thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình sẽ bao gồm tất cả những người thuộc hộ gia đình, cụ thể:

 • Tất cả những người có tên trong hộ khẩu, trừ các đối tượng theo quy định về BHYT đã nằm trong nhóm đối tượng tham gia BHYT khác hoặc người đã khai báo tạm vắng.
 • Những người có tên trong sổ tạm trú, trừ các đối tượng theo quy định về BHYT đã nằm trong nhóm đối tượng tham gia BHYT khác.
Một số thông tin về BHYT hộ gia đình.
Một số thông tin về BHYT hộ gia đình.

2. Quy định về mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2020

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 7 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được quy như sau:

 • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; hiện tại tương đương 67.050 đồng/tháng.
 • Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; hiện tại tương đương 46.935 đồng/tháng.
 • Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;  hiện tại tương đương 40.230 đồng/tháng.
 • Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất; hiện tại tương đương 33.525 đồng/tháng.
 • Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất, hiện tại tương đương 26.820 đồng/tháng.

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020

Hiện tại, chưa có các quy định riêng về mức hưởng BHYT hộ gia đình. Vì vậy, các quy định sẽ tuân thủ theo nguyên tắc chung về đóng và hưởng bảo hiểm y tế tại Điều 14 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Khi đi khám bệnh bảo hiểm y tế, người tham gia BHYT hộ gia đình vẫn sẽ hưởng mức như sau:

Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình trong trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến

 • Nếu khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến xã: Hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh.
 • Nếu chi phí cho 1 lần khám, chữa bệnh một lần thấp hơn 15% lương cơ sở ở thời điểm hiện tại thì được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh.
 • Đối tượng tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh.
 • Các trường hợp còn lại: Được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh.
Mức hưởng BHYT hộ gia đình khi khám chữa bệnh trái tuyến.
Mức hưởng BHYT hộ gia đình khi khám chữa bệnh trái tuyến.

Trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến

 • Khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương: Hưởng 40% chi phí khám, chữa bệnh.
 • Khám tại bệnh viện tuyến tỉnh: Hưởng 60% chi phí điều trị nội trú, áp dụng đến 31/12/2020.
 • Khám tại bệnh viện tuyến huyện: Hưởng 60% chi phí khám, chữa bệnh.

Trên đây bảo hiểm xã hội đã đưa ra là mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình mới nhất 2020. Các quy định về mức hưởng cho đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình vẫn tuân thủ theo quy định chung về BHYT. Vì vậy, các hộ gia đình có thể tham khảo để nắm được thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *