Thông tuyến bảo hiểm y tế: Bước “đột phá” đảm bảo quyền lợi về khám, chữa bệnh BHYT

Thông tuyến bảo hiểm y tế là một trong những chính sách “đột phá” của chính sách bảo hiểm y tế. Nhờ có thông tuyến BHYT, việc khám, chữa bệnh của người dân sẽ thuận tiện hơn và quyền lợi cũng sẽ được đảm bảo hơn.

Quy định về thông tuyến bảo hiểm y tế

Quy định về thông tuyến bảo hiểm y tế được căn cứ theo Khoản 4, Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

Từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh với mức hưởng như khi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Điều này được giải thích là người bệnh đi khám, chữa bệnh tại bất cứ bệnh viện tuyến huyện nào cùng thuộc địa bàn tỉnh đều được hưởng quyền lợi như nhau. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu ở các cơ sở tuyến huyện trở xuống sẽ tiếp cận cơ sở khám, chữa bệnh gần nhất, nhanh nhất và hưởng quyền lợi ở mức cao nhất.

Quyền lợi BHYT khi thông tuyến BHYT

Khi thông tuyến bảo hiểm y tế, người bệnh sẽ được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh sẽ được hưởng quyền lợi như mức khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Mức hưởng BHYT khi thông tuyến BHYT.
Mức hưởng BHYT khi thông tuyến BHYT.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 và Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, quyền lợi khám, chữa bệnh đúng tuyến:

  • 100% chi phí với trường hợp chi phí một lần khám, chữa bệnh ít hơn 15% lương cơ sở;
  • 100% chi phí khi khám, chữa bệnh với cơ sở y tế tại tuyến xã;
  • 100% chi phí với đối tượng tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến;
  • 95% chi phí nếu là đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công với cách mạng, trừ cha/mẹ đẻ, vợ/chồng/con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ; người thuộc hộ gia đình cận nghèo;
  • 80% chi phí với các đối tượng còn lại.

Thông tuyến bảo hiểm tuyến tỉnh trên toàn quốc từ 2021

Theo Khoản 15, Điều 1 của Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, từ 2021, người khám, chữa bệnh BHYT trái tuyến tại tuyến tỉnh sẽ được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trên phạm vi cả nước.

Thông tuyến bảo hiểm tuyến tỉnh trên toàn quốc từ 2021
Thông tuyến bảo hiểm tuyến tỉnh trên toàn quốc từ 2021

Mặt khác, cũng từ 1/11/2021, quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng như đối với khám, chữa bệnh đúng tuyến ở trên cho cả các trường hợp khám, chữa bệnh không đúng tuyến, áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trên phạm vi cả nước.

Như vậy, nhờ vào thông tuyến bảo hiểm y tế, người dân có thể khám, chữa bệnh thuận tiện hơn. Đồng thời, các quyền lợi khi khám, chữa bệnh cũng được đảm bảo hơn.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *