Kiến thức về bảo hiểm xã hội tự nguyên người tham gia cần biết

tìm hiểu bảo hiểm xã hội tự nguyên

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức đóng bảo hiểm không bắt buộc đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội. Trong bài viết này baohiemxahoi sẽ chia sẻ đến bạn đọc khái niệm và các chế độ của BHXH tự nguyện. Hãy cùng theo dõi.

Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia bảo hiểm xã hội được quyền lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với tài chính của mình.

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không nằm trong nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. Và khi nào cần tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người lao động căn cứ theo đúng quy định nêu trên xem mình thuộc nhóm đối tượng nào để có thể đóng BHXH.

Chế độ BHXHTN

Căn cứ Điều 4, Luật BHXH Việt Nam 2014 quy định bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ 2 chế độ là:

 1. Chế độ hưu trí
 2. Chế độ tử tuất

Khi tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXHBB) người lao động sẽ được hưởng các chế độ bao gồm: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

Có thể thấy, so với chế độ BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng ít quyền lợi (không có chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động). Tuy nhiên, với những quyền lợi mà BHXHTN đem lại thì vẫn nên tham gia trong trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng BHXHTN

Căn cứ Điều 87, Luật BHXH Việt Nam 2014 quy định chi tiết mức đóng BHXHTN cho người lao động như sau:

Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Các khoảng thời gian NLĐ có thể lựa chọn để đóng BHXHTN là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm (12 tháng) cho 1 lần đóng.

Mức hưởng BHXHTN

Căn cứ Chương IV, Luật BHXH Việt Nam 2014 quy định chi tiết về mức hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cụ thể như sau:

Mức hưởng đối với chế độ hưu trí

Lương hưu hàng tháng

Mức hưởng của lương hưu trí hàng tháng bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH, trong đó đối với:

 • Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm.
 • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ mỗi năm thì được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trợ cấp 1 lần

Mỗi năm đóng cao hơn số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Bảo hiểm xã hội 1 lần

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 01 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng đổi với chế độ tử tuất

Trợ cấp mai táng

Bằng 10 lần mức lương cơ sở (mức trợ cấp hiện tại là 14,9 triệu đồng), dành cho người có thời gian đóng từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu.

Trợ cấp tuất

Đối với thân nhân của người đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng, cứ mỗi năm:

 • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng trước năm 2014)
 • 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng từ năm 2014 trở đi)
 • Tối đa 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nếu đóng chưa đủ 01 năm
 • Tối thiểu 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH nếu tham gia cả BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu:

 • 48 tháng lương hưu đang hưởng nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu
 • Cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng nếu chết vào những tháng sau đó

Như vậy, bài viết trên đây đã giúp bạn đọc trả lời được câu hỏi bảo hiểm xã hội tư nguyện là gì? các chế độ, mức đóng và quyền lợi mà người tham gia BHXHTN được hưởng. Hy vọng rằng bài viết trên đây đã mang đến cho bạn đọc những kiến thức hữu ích và cần thiết nhất.

Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết này

Bài viết có tham khảo nguồn từ website chính thức của baohiemxahoi.edu.vn tại địa chỉ: https://ebh.vn/

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *