[Infographic] Quy định mới về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ năm 2021

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

Quy định mới ban hành nhằm thay đổi để phù hợp hơn với tình hình nguồn lực lao động hiện tại. Theo đó Bộ luật lao động năm 2019 ban hành quy định mới về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động. Tất cả sẽ được cập nhật trong infographic dưới đây.

>>> Cách tính lương hưu năm 2021 Tìm hiểu thêm

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ năm 2021
Infographic – Quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Theo quy định tại Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường có đủ 20 năm đóng BHXH và đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ thì được xét nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí.

Theo quy định mới tại Khoản 2, Điều 169 và Điểm a, Khoản 1, Điều 219, Bộ luật Lao động 2019 (sửa đổi) Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện xét nghỉ hưu và hưởng chế độ lương hưu thay đổi.

Luật quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Theo : Bảo hiểm xã hội điện tử eBH

INFOGRAPHICS

Tài Phạm

Biên tập viên nội dung và SEO website baohiemxahoi.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *