Infographic 4 thay đổi chính sách bảo hiểm y tế năm 2023

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, áp dụng tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023 từ mức 1,49 triệu đồng/ tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Điều này dẫn đến nhiều đổi mới trong chính sách BHYT gồm có:

  1. Tăng mức đóng BHYT
  2. Thay đổi mức thanh toán BHYT trực tiếp từ năm 2023
  3. Thay đổi điều kiện thanh toán 100% chi phí KCB BHYT đúng tuyến
  4. Thay đổi điều kiện để nghệ sĩ nhân dân được cấp thẻ BHYT miễn phí

Tham khảo: https://ebh.vn/tin-tuc/thay-doi-chinh-sach-bao-hiem-y-te-nam-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *