Hướng dẫn tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bằng điện thoại

Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bằng điện thoại là phương pháp tra cứu không chỉ nhanh chóng mà còn rất thuận tiện, giúp người tham gia BHYT biết chính xác thời hạn sử dụng thẻ BHYT của mình. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tra cứu BHYT bằng điện thoại. Xem thêm