Thẻ bhyt ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục người tham gia được hưởng quyền lợi gì?

Thẻ bhyt ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục người tham gia được hưởng quyền lợi gì?

Thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục có ý nghĩa gì và có gì khác biệt trong tính hưởng quyền lợi. Tham gia BHYT là cách để người dân chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bản thân, đặc biệt là với những quyền lợi của chính sách BHYT 5 năm liên tục.

Quy định về thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục

Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định, từ 1/11/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia sẽ phải thể hiện khoảng thời gian tham gia liên tục trước đó, thời gian tối đa là 5 năm. 

Bên cạnh đó, tại Điểm 1.9, Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 1313/QĐ-BHXH về ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế có quy định cần phải ghi: “Thời điểm đủ 5 năm liên tục…:” ở phần cuối thẻ BHYT, dành riêng cho các đối tượng đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. 

Điều này giúp người tham gia và cơ sở y tế xác định được thời gian đóng BHYT và tính hưởng quyền lợi. Ngược lại, những người chưa tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ không có dòng chữ này trên thẻ BHYT. 

Quyền lợi của người có thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục

Theo quy định tại Khoản 15, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, quyền lợi của những người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng những quyền lợi như sau:

“Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.”

Điều này tức là, những người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục có số tiền chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong 1 năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở ( ngoại trừ khám chữa bệnh không đúng tuyến) sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và sẽ được chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh cho những lần khám, chữa bệnh kế tiếp.

Quyền lợi được chi trả chi phí khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Quy định này mang lại nhiều lợi ích hơn cho người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. Bởi hiện tại, phần lớn người dân khám, chữa bệnh sử dụng thẻ BHYT chỉ được thanh toán 80-95% chi phí khám, chữa bệnh.

Điều kiện hưởng chế độ tham gia đóng BHYt 5 năm liên tục

Để được thanh toán 100% chi phí với những người tham gia BHYT 5 năm liên tục cần đáp ứng 3 điều kiện:

  • Tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên.
  • Có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm cao hơn 6 lần lương cơ sở.
  • Khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Thủ tục hưởng BHYT 5 năm liên tục

Để làm các thủ tục hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục, Theo Thông abos 2298/TB-BHXH ngày 14/11/2018, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

  • Thẻ BHYT đủ thời điểm 5 năm liên tục, còn thời hạn.
Trình thẻ BHYT khi làm thủ tục hưởng quyền lợi.
  • Giấy tờ tùy thân (bản sao) có ảnh.
  • Các hóa đơn, chứng từ để chứng minh việc thanh toán viện phí (bản chính).

Trên đây bảo hiểm xã hội điện tử cung cấp các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục. Bạn có thể nắm được ý nghĩa và các quyền lợi khi tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục để áp dụng khi chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *