04 thông tin quan trọng về thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục

Thẻ bhyt ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục: Ý nghĩa và cách tính hưởng

Thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì? Những người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi gì đặc biệt? Nếu bạn chưa hiểu rõ các khái niệm và chính sách này của BHYT thì hãy theo dõi các thông tin sau.

Thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì?

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC, thẻ BHYT thời điểm đủ 5 năm liên tục sẽ phải thể hiện thời gian tham gia BHYT liên tục trước đó đủ 5 năm, tối đa là 60 tháng.

Mặt khác, tại Điểm 1.9, Khoản 1, Điều 3 của Quyết định 1313/QĐ-BHXH, mẫu thẻ có ghi ở cuối “Thời điểm đủ 5 năm liên tục…” sẽ dành riêng cho đối tượng tham gia đủ 5 năm BHYT. Đây là cơ sở để các cơ sở y tế và người tham gia xác định được đúng thời gian đóng BHYT.

Cách xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục

Thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục là thời gian ghi trên thẻ lần sau được nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ BHYT của thẻ lần trước. Cụ thể, các xác định được hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

Riêng với các đối tượng tham gia BHYT tại Hà Nội thì sẽ có quy định riêng, cụ thể tại mục B của Công văn 2777/BHXH:

 • Trước 01/01/2015 thời gian đóng BHYT liên tục là thời gian tham gia liên tục, không gián đoạn (trừ các trường hợp được hưởng quyền lợi thẻ BHYT do quỹ BHXH đảm bảo: ốm đau dài ngày,thai sản,…).
 • Từ 01/01/2015 thời gian tham gia BHYT liên tục: gián đoạn không được vượt quá 03 tháng trong năm tài chính hoặc 02 năm tài chính không quá 3 tháng thì vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.
 • Người đi học hoặc làm việc ở nước ngoài thì khoảng thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm cả thời gian đi học hoặc công tác nước ngoài.
 • Lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Trong 60 ngày tình từ khi nhập cảnh nếu đóng BHYT thì thời gian tham gia bảo hiểm y tế sẽ được tính toàn bộ cả thời gian làm việc ở nước ngoài và thời gian kể từ khi nhập cảnh đến thời điểm đóng BHYT.
 • Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng BHTN nếu không tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác thì được tính là thời gian tham gia BHYT nhưng không được hưởng quyền lợi về BHYT nếu đi KCB.

Điều kiện hướng của thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục

Để được hưởng các chế độ của BHYT 5 năm liên tục cần đáp ứng các điều kiện:

 • Trên thẻ bảo hiểm y tế có ghi dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm liên tục từ…”.
 • Tổng số tiền khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở tính từ thời điểm đủ 5 năm liên tục.
 • Khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Quyền lợi được hưởng của thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục

Những người tham gia BHYT có đủ các điều kiện trên sẽ được cơ quan BHXH thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi: 

 • Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần KCB tại cùng cơ sở KCB cao hơn 06 tháng lương cơ sở (LCS) thì:
 • Cơ sở KCB không thu số tiền cùng chi trả cao hơn 06 tháng LCS đó.
 • Cơ sở KCB phải cung cấp hóa đơn thu đối với chi phí cùng chi trả đủ 06 tháng LCS để người bệnh đề nghị BHXH xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.
 • Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở KCB khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở lớn hơn 06 tháng LCS thì:

Người bệnh mang chứng từ, hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ BHYT để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng LCS và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Quyền lợi thẻ BHYT 5 năm liên tục.

– Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 06 tháng LCS được tính từ ngày 01/01, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 05 năm liên tục đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Trên đây là một số thông tin về thẻ bảo hiểm y tế ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục. Bạn có thể tham khảo để áp dụng hưởng quyền lợi.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *