Bạn có biết: Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần?

Quy định về số lần hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần là mối quan tâm của nhiều người lao động sau khi nghỉ việc. Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền quan trọng giúp nhiều người giảm bớt gánh nặng trong việc trang trải chi phí trong khoảng thời gian chuyển việc. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến vấn đề này thì theo dõi các thông tin sau.

Quy định về số lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để biết được bảo hiểm thất nghiệp được hưởng mấy lần, người lao động có thể căn cứ vào Điều 49 Luật Việc làm và Khoản 2, Điều 12 của nghị định 28/2015/NĐ-CP. Điều kiện quy định được hưởng BHTN như sau:

  • Đã chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định của pháp luật.
  • Thời gian đóng BHTN: Từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng đối với hình thức hợp đồng xác định/không xác định thời hạn; từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 36 tháng với hợp đồng lao động mùa vụ hoặc thời hạn dưới 1 năm.
  • Đã nộp hồ sơ yêu cầu hưởng BHTN đúng thời hạn tại các trung tâm dịch vụ việc làm.
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ.
  • Tháng liền kề tháng trước khi nghỉ việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp được hưởng mấy lần?

Theo Điều 45 của Luật Việc làm, thời gian đóng BHTN được quy định:
1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quy định về số lần hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.

3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức.

Như vậy, theo quy định trên, số lần người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là không giới hạn. Tức là nếu trước đó người lao động đã từng hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn sẽ được hưởng các lần tiếp theo nếu đủ điều kiện nêu trên. Tuy nhiên, người lao động cần lưu ý, thời gian hưởng BHTN của những lần tiếp theo sẽ không tính những năm người lao động đã hưởng BHTN trước đó mà sẽ tính lại từ đầu.

Thời gian, thời điểm hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ căn cứ theo số tháng đóng BHTN: Cứ đóng đủ 12 tháng đến 36 tháng sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ 12 tháng sẽ được cộng thêm 1 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp, tối đa không vượt quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bắt đầu từ ngày thứ 16 trở đi kể từ ngày nộp đầy đủ và hợp lệ hồ sơ hưởng BHTN theo quy định.

Lời kết

Trên đây bảo hiểm xã hội đã cung cấp thông tin giải đáp cho vấn đề bảo hiểm thất nghiệp được hưởng mấy lần. Người lao động có thể tham khảo để làm các thủ tục hưởng trợ cấp nhằm giảm bớt gánh nặng trong thời gian chưa có việc làm.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *