Mức hưởng chế độ thai sản mới nhất và đầy đủ nhất

Mức hưởng chế độ thai sản hiện nay là bao nhiêu? Tham gia BHXH, trợ cấp thai sản là quyền lợi mà phần lớn người lao động đều quan tâm. Trong thời gian lao động nữ sinh con hoặc lao động nam có vợ sinh con, khoản trợ cấp này sẽ hỗ trợ đáng kể để lao động chăm sóc con, bù đắp một phần thu nhập.

Mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ

Trong thời gian nghỉ sinh con, lao động nữ không nhận lương của người sử dụng lao động mà sẽ hưởng trợ cấp thai sản.

Trợ cấp thai sản một lần khi sinh con

Khoản trợ cấp một lần khi sinh con được quy định tại Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể:

Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Như vậy, trợ cấp một lần khi sinh con sẽ căn cứ vào tiền lương cơ sở. Cụ thể, hiện tại mức lương cơ sở đang ở mức là 1.490.000 đồng/tháng.

Tiền trợ cấp thai sản trong thời gian nghỉ sinh con

Lao động nữ khi sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Cụ thể, theo Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

“Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Nếu trường hợp lao động nữ chưa tham gia BHXH đủ 6 tháng thì mức hưởng sẽ tính theo bình quân tiền lương các tháng đã đóng BHXH.

Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh con

Dưỡng sức là chế độ đặc biệt nếu lao động nữ sau sinh con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Thời gian nghỉ dưỡng sức được quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh mổ;

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trong những ngày nghỉ dưỡng sức, lao động nữ được hưởng tiền trợ cấp với mức mỗi ngày bằng 30% lương cơ sở.

Chế độ thai sản cho nam giới có vợ sinh con – Ảnh eBH

Mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới

Lao động nam đóng BHXH có vợ sinh con nếu đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được hưởng các quyền lợi của chế độ thai sản cho nam giới như sau:

Trợ cấp thai sản cho nam giới có vợ sinh con

Mức hưởng = Mbq6t/24 x 100% x Số ngày được nghỉ

Trong đó:

  • Mbq6t/24: Mức lương bình quân 6 tháng đóng BHXH trước khi lao động nam có vợ sinh con.
  • Nếu lao động nam chưa đóng BHXH đủ 6 tháng thì sẽ tính bằng bình quân số tháng đã đóng BHXH.

Trợ cấp một lần cho nam giới có vợ sinh con

Lao động lao có vợ sinh con sẽ được trợ cấp một lần nếu đáp ứng các điều kiện. Mức trợ cấp một lần tính bằng 2 tháng lương cơ sở tính cho mỗi con.

Lời kết

Trên đây baohiemxahoi.edu.vn đã cung cấp một số thông tin về mức hưởng chế độ thai sản mới nhất và đầy đủ nhất. Người lao động có thể tham khảo để biết những quyền lợi quan trọng khi sinh con hoặc có vợ sinh con.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *