Quy định về nơi đăng ký bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020

Quy định về nơi đăng ký bảo hiểm y tế.

Nơi đăng ký bảo hiểm y tế là vấn đề mà bất cứ người tham gia BHYT nào cũng cần phải nắm được. Nắm được các quy định về nơi đăng ký BHYT, người tham gia sẽ dễ dàng lựa chọn, đăng ký các nơi khám, chữa bệnh phù hợp, thuận tiện nhất.

Quy định về nơi đăng ký bảo hiểm y tế.

1. Khái niệm nơi đăng ký bảo hiểm y tế

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 2 của Luật BHYT thì nơi đăng ký BHYT hay các cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu là cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên mà người tham gia BHYT đăng ký và được ghi trong thẻ BHYT. Việc quy định về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu giúp việc quản lý người bệnh BHYT tốt hơn. 

Đồng thời, người sử dụng thẻ BHYT nắm được quy định về nơi khám chữa bệnh ban đầu sẽ dễ dàng lựa chọn được nơi khám, chữa bệnh thuận tiện, gần nơi cư trú hoặc nơi công tác.

Nắm được quy định để lựa chọn nơi đăng ký BHYT phù hợp.

2. Quy định lựa chọn nơi khám, chữa bệnh ban đầu

Căn cứ theo Điều 8, Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định về nơi khám, chữa bệnh ban đầu:

“Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”

Đồng thời, tại quy định thuộc Khoản 1, Điều 26 của Luật Bảo hiểm y tế

Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế”

Đăng ký, lựa chọn nơi khám, chữa bệnh ban đầu là quyền lợi của người tham gia BHYT. Vì vậy, bạn cần lựa chọn và cân nhắc kỹ lưỡng để thuận tiện cho việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

3. Khám, chữa bệnh BHYT khác nơi đăng ký BHYT có được chi trả bảo hiểm không?

Căn cứ theo Điều 22, Luật BHYT được sửa đổi và bổ sung, người tham gia BHYT khám, chữa bệnh khác nơi đăng ký BHYT ban đầu vẫn được chi trả, hỗ trợ theo chế độ. Tuy nhiên, tỷ lệ chi trả tùy theo quy định, trừ một số trường hợp đặc biệt, cụ thể:

  • 100% chi phí khám, chữa bệnh khi thăm khám, chữa bệnh tại trạm xá, bệnh viện tuyến huyện trong địa bàn tỉnh.
  • 60% chi phí khám, chữa bệnh khi tiến hành thăm khám, chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh.
  • 40% chi phí khám, chữa bệnh khi thực hiện khám BHYT khác nơi đăng ký tại bệnh viện tuyến Trung ương.
Mức chi trả BHYT khi khám chữa bệnh khác nơi đăng ký bảo hiểm y tế.

Mức chi trả BHYT khi khám chữa bệnh khác nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT.

Trường hợp đặc biệt, người tham gia BHYT khám bệnh ở nơi khác nơi đăng ký (khám trái tuyến) được hưởng các mức chi trả bảo hiểm giống như thăm khám đúng tuyến. Gồm có:

  • Nếu người bệnh bị bệnh vượt quá trình độ chuyên môn – kỹ thuật, cơ sở thăm khám, chữa bệnh đăng ký bảo hiểm ban đầu thực hiện chuyển người bệnh đến các cơ sở thuộc tuyến chuyên môn kỹ thuật cao hơn.
  • Người dân thuộc diện có điều kiện kinh tế khó khăn, gồm hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số có tham gia bảo hiểm y tế sinh số tại vùng có điều kiện tinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
  • Người dân sinh sống tại các các nơi có điều kiện địa lý đặc biệt như xã đảo, huyện đảo trên cả nước có tham gia bảo hiểm y tế.

Trên đây bảo hiểm xã hội cung cấp các quy định quan trọng về nơi đăng ký bảo hiểm y tế. Bạn cần nắm được các thông tin này để đăng ký các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu thuận tiện nhất để chăm sóc sức khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *