Quy định về thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng

Thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng là khi nào, trường hợp doanh nghiệp nộp muộn có bị phạt không? những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn.

1. Doanh nghiệp đại diện người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) theo 2 hình thức là bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện: là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.
  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc: là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc thông thường sẽ do doanh nghiệp (người sử dụng lao động) đại diện thay người lao đóng cho cơ quan BHXH. Mức đóng BHXH bắt buộc hiện nay được tính trên tỷ lệ tiền lương tháng tính đóng BHXH như sau:

Đối với người lao động trong nước đóng 32% trong đó:

  • Người sử dụng lao động đóng 21,5% (gồm 14% vào quỹ HT; 3% vào quỹ ÔĐ-TS; 0,5% vào quỹ BHTNLĐ-BNN; 1% vào quỹ BHTN; 3% vào quỹ BHYT).
  • Người lao động đóng 10,5% (cụ thể gồm 8% vào hưu trí, 1% bảo hiểm thất nghiệp và 1,5% bảo hiểm y tế).

Đối với lao động người nước ngoài đóng 30% trong đó:

  • Người sử dụng lao động đóng 20,5% (cụ thể là 14% vào chế độ hưu trí, 3% chế độ ốm đau – thai sản, 0,5% bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và 3% bảo hiểm y tế). 
  • Người lao động đóng 9,5% (gồm 8% vào hưu trí và 1,5% bảo hiểm y tế).

Thời gian đóng BHXH được quy định theo Luật Bảo hiểm xã hội. trường hợp chậm đóng BHXH doanh nghiệp, đơn vị sẽ bị phạt theo quy định.

2. Thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng

Theo Điều 7, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 quy định phương thức đóng BHXH theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể đối với trường hợp đơn vị, doanh nghiệp đóng theo phương thức đóng BHXH hàng tháng thì thời hạn nộp tiền BHXH hàng tháng như sau:

  • Hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
Sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH giúp quản lý thời hạn nộp tiền BHXH đúng quy định

Như vậy, thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng là chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

Ngoài ra nếu doanh nghiệp đơn vị đóng theo phương thức đóng 03 tháng, 06 tháng một lần thì thời hạn nộp tiền BHXH là chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3. Doanh nghiệp nộp tiền BHXH muộn có bị phạt không?

Doanh nghiệp nộp muộn tiền BHXH được xác định là chậm đóng BHXH (không đóng đúng thời gian quy định). Căn cứ theo Điều 56, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH nêu rõ đơn vị, doanh nghiệp đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chậm quá thời hạn theo quy định từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng. 

Ngoài ra đơn vị, doanh nghiệp nộp BHXH chậm còn có thể bị phạt tiền theo quy định tại Khoản 4, Điều 38, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ban hành ngày 1/3/2020. Cụ thể mức phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng  

Như vậy, doanh nghiệp, đơn vị đặc biệt lưu ý thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng để không nộp chậm dẫn đến bị phạt. Bên cạnh đó, nộp tiền đóng BHXH đúng hạn sẽ giúp người lao động bảo vệ lợi ích chính đáng và là yếu tố giúp đơn vị, doanh nghiệp giữ uy tín, thu hút nhiều lao động chất lượng cao.

Bảo hiểm xã hội hy vọng những thông tin trên là hữu ích đối với bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *