Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên: Địa chỉ, chức năng và nhiệm vụ

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên là cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) cấp tỉnh trực thuộc sự quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Dưới đây là thông tin về địa chỉ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, chức năng và nhiệm vụ của BHXH tỉnh.

Địa chỉ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đặt trụ sở tại số 17 Đội Cấn, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trong trường hợp cần giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH trực thuộc sự quản lý và trách nhiệm của cơ quan BHXH tỉnh, các cá nhân, tổ chức có thể tham khảo thông tin liên hệ sau:

STT#THÔNG TIN CHI TIẾT BHXH TỈNH THÁI NGUYÊN
1Địa chỉ17 Đội Cấn, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
2Emailbhxh@thainguyen.vss.gov.vn
3Websitethainguyen.baohiemxahoi.gov.vn
4Điện thoại0208 3750 66
5Fax02083851231
6Đơn vị cấp trên trực tiếpBảo hiểm xã hội Việt Nam
7Giờ làm việcLàm việc từ thứ 2 đến thứ 6
– Sáng: 7h30 -11h30
– Chiều: 13h – 16h30
– Thứ 7, chủ nhật: Nghỉ
8Cơ cấu tổ chức:Gồm 10 phòng nghiệp vụ theo quy định: 
– Phòng Chế độ BHXH (ĐT: 0208.3.857.359)
– Phòng Giám định BHYT: 
– Phòng Quản lý Thu (ĐT: 0208.3.755.365)
– Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng
– Phòng Cấp sổ, thẻ 
– Phòng Tổ chức cán bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính 
– Phòng Thanh tra – Kiểm tra 
– Phòng Công nghệ thông tin Văn phòng 
9Ban giám đốcGiám đốc:        
– Ông:  Ngô Chí Dũng     
Phó giám đốc 
– Ông: Nguyễn Hồng Trường

Để đảm bảo công việc được thuận lợi, được giải quyết nhanh chóng, cá nhân, tổ chức tùy từng mục đích nên liên hệ trước với các phòng ban để đặt lịch hoặc được tư vấn cụ thể.

Phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên chịu sự quản lý trực tiếp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH tại các địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên bao gồm:

 • 3 Thành phố: Thái Nguyên; Phổ Yên; Sông Công
 • 6 Huyện: Đại Từ; Định Hóa; Đồng Hỷ; Phú Bình; Phú Lương; Võ Nhai.

Như vậy, các cá nhân tổ chức trực thuộc 3 thành phố và 6 huyện nêu trên khi cần giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH sẽ đến tại trụ sở của BHXH tỉnh Thái Nguyên để giải quyết.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào năm 1995, BHXH tỉnh Thái Nguyên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên 

Vị trí và chức năng của BHXH tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ theo Điều 1, Quyết Định số: 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương có thể thấy BHXH tỉnh Thái Nguyên là cơ quan BHXH cấp tỉnh. Cụ thể BHXH tỉnh có vị trí và chức năng như sau:

 • Là cơ quan BHXH hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý và sử dụng các quỹ:BHXH, BHTN; BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng vào các quỹ quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ theo quy định tại Điều 2, Quyết Định số: 969/QĐ-BHXH thì BHXH tỉnh Thái Nguyên có nhiệm vụ và quyền hạn chính gồm:

 • Xây dựng, trình Tổng Giám đốc BHXH VIệt Nam kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt; 
 • Chủ động phối hợp với các cơ sở ban ngành liên quan phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế…
 • …..

Bên cạnh đó người dân cần đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể:

 • Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Thu, kiểm tra giám sát các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức và cá nhân tham gia; 
 • Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu và tổ chức dịch vụ công chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo quy định;
 • Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia;
 • Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
 • Thực hiện chi trả các chế độ và từ chối chi trả các chế độ theo đúng quy định;
 • Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định;
 • Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế;

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH tỉnh Thái Nguyên, người dân, các tổ chức, đơn vị tại địa bàn tỉnh có thể dùng làm căn cứ để thực hiện giải quyết công việc đảm bảo quyền lợi của mình. 

Tra cứu số tài khoản quản lý thu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

Cá nhân, các đơn vị tổ chức khi thực hiện giao dịch nộp các khoản phí B đến cơ quan BHXH tỉnh Thái Nguyên cần lưu ý về số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như sau: 

 • Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

Tài khoản thu tại các ngân hàng:

 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên: 8500.202.955.015
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên: 39010.009.826.011
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên: 0821.000.068.577
 • Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Thái Nguyên: 955.015.000.009

Khi thực hiện nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cá nhân, tổ chức lưu ý: 

 • Trong Nội dung cần ghi rõ Mã đơn vị (Ví dụ: YN01234) – Tên đơn vị;
 • Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp, cơ quan tổ chức Bảo hiểm xã hội đã và đang ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử giúp cho việc quản lý hồ sơ người lao động tại các doanh nghiệp, người dân tham gia bảo hiểm dễ dàng hơn. Bên cạnh đó phần mềm BHXH cũng có các chức năng thực hiện kê khai online các nghiệp vụ với cơ quan BHXH một cách đơn giản, thuận tiện và tiết kiệm chi phí hơn. Tìm hiểu thêm

Lời kết

Trên đây là thông tin về Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH tỉnh cần lưu ý. Nếu thông tin được cung cấp đã cũ hoặc sai sót baohiemxahoi.edu.vn xin nhận mọi ý kiến đóng góp từ quý bạn đọc bằng cách bình luận phía dưới bài viết. Xin chân thành cảm ơn!

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *