Thông tin liên hệ của cơ quan bảo hiểm xã hội Quận 9 TP HCM

thông tin cơ quan BHXH quận 9

Bảo hiểm xã hội Quận 9 có trụ sở ở đâu? cách thức liên hệ như thế nào? Baohiemxahoi sẽ cung cấp những thông tin hữu ích giúp các đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn Quận 9 có thể thực hiện các giao dịch thuận lợi.

Thông tin liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội Quận 9

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 TP. Hồ Chí Minh đặt tại 442 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn có nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH có thể trực tiếp đến tại địa sau để được hướng dẫn và giải quyết. Dưới đây là thông tin liên hệ với cơ quan BHXH Quận 9, TP. HCM.

#Thông tinCơ quan Bảo hiểm xã hội quận 9
1Địa chỉ442 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 TP HCM
2Mailquan9@hochiminh.vss.gov.vn
3Điện thoại028 3730 5165 – Đường dây nóng: 028 3736 1890
4Đơn vị cấp trên trực tiếpBảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh
5Ban giám đốc1. Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Minh Hòa – Số nhánh 11
2. Phó Giám đốc: Bà Ngô Thị Minh Hòa – Số nhánh 12 (phụ trách Cấp sổ thẻ, Chế độ)
3. Phó Giám đốc: Bà Trần Thái Hằng – Số nhánh 13 (phụ trách TNHS)
4. Phó Giám đốc: Ông Lê Quang Định – Số nhánh 14 (phụ trách Quản lý thu)

Để đảm bảo việc giải quyết các vấn đề được nhanh chóng và thuận lợi, người dân có thể tìm hiểu thông tin trên website của BHXH TP. Hồ Chí Minh hoặc gọi điện trực tiếp đến trụ sở của Cơ quan BHXH Quận 9 để được hướng dẫn.

Khu vực Bảo hiểm xã hội Quận 9 trực tiếp quản lý

Bảo hiểm xã hội Quận 9 có trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức đang sinh sống hoặc hoạt động trên địa bàn Quận 9.

Cụ thể, BHXH quận 9 có trách nhiệm giải quyết chế độ BHXH của 13 phường gồm: Hiệp Phú; Long Bình; Long Phước; Long Thạnh Mỹ; Long Trường; Phú Hữu; Phước Bình; Phước Long A; Phước Long B; Tân phú; Tăng Nhơn Phú A; Tăng Nhơn Phú B; Trường Thạnh. Trong đó, phường Hiệp Phú là nơi đặt trụ sở Ủy ban nhân dân và các cơ quan hành chính của quận. 

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH quận 9

Bảo hiểm xã hội quận 9 là BHXH cấp quận trực thuộc thành phố. Vì vậy, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như một BHXH cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Theo Điều 6, Quyết định 969/QĐ-BHXH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 29/7/2019 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH Quận 9 như sau:

– Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Giải quyết chế độ hưu trí tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội – Ảnh Minh họa

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

 • Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
 • Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;
 • Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;
 • Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;
 • Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;
 • Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;
 • Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

– Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

– Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

– Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

– Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về Bảo hiểm xã hội Quận 9, các đơn vị, tổ chức cá nhân có thể tham khảo để nắm rõ. Ngoài việc trực tiếp liên hệ và làm việc tại trụ sở của Bảo hiểm xã hội Quận 9 việc thực hiện đăng ký, thực hiện các giao dịch qua hệ thống cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc cổng dịch vụ công Quốc Gia đang được đẩy mạnh. Góp phần giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, đồng thời tiết kiệm thời gian, công sức của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH.

TIN LIÊN QUAN

21 Trả lời “Thông tin liên hệ của cơ quan bảo hiểm xã hội Quận 9 TP HCM

 1. Cảm ơn bạn Thủy đã quan tâm ạ. Bên mình ko trực thuộc BHXH Quận 9 bạn nhé :)).
  Tuy nhiên với trường hợp của bạn mình xin được góp ý như sau:
  Theo quy định tại Điều Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản:
  “1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.
  Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
  2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
  3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:
  a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;
  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
  4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.
  Như vậy, bạn thuộc Trường hợp nghỉ việc trước thời điểm sinh con do đó bạn có thể tự đi làm thủ tục hưởng chế độ thai sản tại BHXH quận 9 được bạn Thủy nhé.
  Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc trước sinh bao gồm:
  – Sổ BHXH
  – Bản sao Giấy chứng sinh/giấy khai sinh của con
  – Chứng minh thư, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú của người mẹ > Chồng bạn có thể nộp thay được nhé.
  Để chắc chắn bạn có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hỗ trợ người dân: 1900.9068 của BHXH Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Thân!
  Chúc bạn mẹ tròn con vuông ạ.

 2. Dạ em chào BHXH quận 9 ạ!
  Em làm hồ sơ nhận hỗ trợ covid thì có sai số tài khoản ngân hàng bên bảo hiểm bảo em làm bản 02 anh chị có thể hướng dẫn em làm tại BHXH quận 9 hay sao ạ

  1. Chào bạn Tài bên mình không phải đơn vị trực thuộc BHXH quậ 9 bạn nhé.
   Đối với trường hợp của bạn cơ quan BHXH yêu cầu bạn làm lại Bản 02 (mẫu số 02) trong thủ tục nhận hỗ trợ Covid theo nghị quyết 116. Như vậy là bạn nộp hồ sơ theo công ty bạn có thể nhờ bạn làm bảo hiểm của công ty bạn chỉnh sửa, cập nhật lại thông tin chính xác rồi gửi lại cơ quan BHXH bạn nhé.
   Còn đối với trường hợp bạn nộp hồ sơ theo diện cá nhân tự gửi hồ sơ, bạn có thể kiểm tra tình trạng nhận hỗ trợ của bạn trên ứng dụng Bảo hiểm số VssID hoặc bạn sẽ tự điều chỉnh trên mẫu số 04 bạn nhé. bạn có thể tham khảo và tải mẫu về tại https://ebh.vn/tin-tuc/thu-tuc-ho-tro-doi-tuong-bi-anh-huong-do-covid-theo-quyet-dinh-28
   Thời hạn hưởng hỗ trợ không còn nhiều chúc bạn sớm nhận được tiền hỗ trợ.

    1. Cảm ơn bạn đã quan tâm để chủ động trong việc làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần bạn hãy gọi trước đến cơ quan BHXH quận 9 theo số Hotline 028 3736 1890 để được hỗ trợ tốt nhất bạn nhé.

 3. dạ em chao BHXH quận 9 ạ
  Em có nộp hồ sơ thai sản cho công ty Samsung electronic ở khu công nghê cao quận 9 từ đầu tháng 10/2021 nhưng đến nay e chưa nhận được tiền thai sản ạ . công ty noi là khi nào bảo hiểm giải quyết mới có . Nhờ BH xem giúp em hồ sơ em như thế nào rồi ạ .
  cmnd 025491263
  số xổ BH 7916129347

  1. Cảm ơn bạn Như đã quan tâm. Tuy nhiên bên mình không phải đại diện của cơ quan BHXH quận 9. Để được hỗ trợ nhanh và tốt nhất bạn liên hệ với cơ quan BHXH quận 9 theo như mô tả liên hệ trong bài viết trên bạn nhé.

    1. Cảm ơn bạn Phamtinh đã quan tâm. Bên mình không đại diện cho cơ quan BHXH quận 9 vậy nên việc dời về 400 đồng văn cống q2 bên mình cũng không nắm rõ. mong bạn thông cảm. Xin cảm ơn :))

 4. Dạ cho em hỏi e muốn làm hs lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần thì phải làm sao ak. Chỉ dùm e với a. E cám ơn

  1. Cảm ơn bạn Trà My đã quan tâm: để hưởng BHXH 1 lần bạn có thể thục hiện theo hướng dẫn sau:

   Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

   Hồ sơ đối với người lao động bình thường.
   – Bản chính Sổ bảo hiểm xã hội.
   – Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB).
   (Nếu bạn là người nước ngoài hay người bị bệnh hiểm nghèo, người lao động hưởng chính sách sẽ cần thêm 1 số giấy tờ khác)
   Bước 2: Nộp hồ sơ.
   * Nơi nộp: Cơ quan BHXH huyện/tỉnh nơi người lao động cư trú.
   * Hình thức nộp:
   – Qua giao dịch điện tử: Người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện từ đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;
   – Qua dịch vụ bưu chính công ích;
   – Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
   Bước 3: Nhận kết quả.
   * Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.
   * Người lao động nhận tiền BHXH 01 lần theo các hình thức:
   – Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
   – Thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
   – Thông qua tài khoản cá nhân.
   Hy vọng những thông tin trên đây là hữu ích đối với bạn

  1. Cảm ơn bạn Như Ý đã quan tâm. Bên mình tổng hợp thông tin đến bạn đọc vậy nên BHXH quận 9 có mở cửa không mình cũng ko rõ ạ. Tốt nhất bạn nên gọi điện trực tiếp đén cơ quan BHXH q9 để biết thông tin bạn nhé.

 5. Cho mình hỏi khi đi xin mã đơn vị cho cty để làm BHXH, BHTY thì cần mang theo các giấy tờ cần thiết nào ạ?

  1. Cảm ơn bạn Tuyền đã quan tâm >>
   Sau khi Đơn vị đăng ký tham gia BHXH lần đầu và được cơ quan BHXH thông qua đơn vị sẽ được cấp mã đơn vị BHXH. Như vậy, thủ tục cấp mã đơn vị BHXH chính là thủ tục để đăng ký tham gia BHXH lần đầu của đơn vị đó.
   Căn cứ vào Điều 97, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 23, Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/ 4/2017 quy định về hồ sơ tham gia BHXH lần đầu của đơn vị gồm các giấy tờ sau:
   1- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
   2 – Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).
   3- Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) mới nhất theo quyết định 505
   4- Hồ sơ xin cấp mã đơn vị BHXH – hồ sơ tham gia BHXH lần đầu của đơn vị.
   Lưu ý: Ngoài các giấy tờ nêu trên đơn vị cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau để làm căn cứ điền thông tin:
   – Hợp đồng lao động.
   – Bản sao công chứng sổ hộ khẩu, CMT của người lao động.
   Bạn cũng có thể tham khảo chi tiết hướng dẫn cấp mã đơn vị tại bài viết “Thủ tục cấp mã đơn vị BHXH như thế nào?” – https://ebh.vn/tin-tuc/thu-tuc-cap-ma-don-vi-bhxh
   Cảm ơn bạn

 6. Cho em hỏi là em nghỉ việc ở công ty cũ ( quận 9 tphcm) đã lâu rồi muốn rút sổ bhxh thì bên công ty báo đã chuyển về cho cơ quan bhxh. Hiện tại em đang ở Lâm Đồng thì giờ em phải tới cơ quan bhxh ở TPHCM hay em có thể rút sổ ở Lâm Đồng được không ạ?

  1. Cảm ơn bạn đã quan tâm >> Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn cần đến cơ quan BHXH nơi quản lý sổ BHXH của công ty cũ (bạn hỏi người làm BHXH công ty để xem công ty bạn tham gia BHXH ở đâu) hoặc nơi bạn đang tham gia BHXH đề nghị nhận lại sổ BHXH. Khi đến, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tùy thân của mình và thông tin sổ BHXH, quá trình tham gia BHXH ở công ty cũ (nếu có) bạn nhé

 7. Dạ cho em hỏi là lúc trước em có làm ở công ty nhị hiệp ở lò lu, quận 9, em đóng bảo hiểm từ 2008 đến 2009 thì em xin nghỉ về quê, mấy chị tổ trưởng nói em là nghỉ việc 1 năm mới lấy được sổ bảo hiểm, 1 năm sau em vào lấy thì công ty đó đổi tên là tài lộc họ nói em phải có giấy hẹn mới được lấy, rồi từ đó cho đến nay em bỏ cái sổ đó luôn, giờ em đang làm công ty này thì công ty này tự đóng bảo hiểm cho em, giờ em muốn lấy sổ bảo hiểm thì em đến đâu lấy, mong anh chị tư vấn giúp em với, chứ em ở xa mà cũng không biết đi lấy sổ bảo hiểm đó ở đâu, mong anh chị giúp em với em cảm ơn nhiều

  1. Theo Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Khi chấm dứt hợp đồng lao động doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian đóng BHXH và trả sổ BHXH cho người lao động.
   Theo Khoản 3, Điều 48 Bộ luật lao động năm 2019 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BH thất nghiệp và trả lại sổ BHXH cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.
   Trường hợp của bạn nghỉ việc mà chưa nhận sổ BHXH, bạn liên hệ với công ty cũ để nhận lại sổ BHXH.
   Trường hợp Cty không thực hiện trả lại sổ BHXH thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại gửi cơ quan quản lý lao động tại địa phương (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố) để được hỗ trợ bạn nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *