Thông tin liên hệ của cơ quan bảo hiểm xã hội Quận 9 TP HCM

thông tin cơ quan BHXH quận 9

Bảo hiểm xã hội Quận 9 có trụ sở ở đâu? cách thức liên hệ như thế nào? Baohiemxahoi sẽ cung cấp những thông tin hữu ích giúp các đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn Quận 9 có thể thực hiện các giao dịch thuận lợi.

Thông tin liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội Quận 9

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 9 TP. Hồ Chí Minh đặt tại 442 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn có nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH có thể trực tiếp đến tại địa sau để được hướng dẫn và giải quyết. Dưới đây là thông tin liên hệ với cơ quan BHXH Quận 9, TP. HCM.

#Thông tinCơ quan Bảo hiểm xã hội quận 9
1Địa chỉ442 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 TP HCM
2Mailquan9@hochiminh.vss.gov.vn
3Điện thoại028 3730 5165 – Đường dây nóng: 028 3736 1890
4Đơn vị cấp trên trực tiếpBảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh
5Ban giám đốc1. Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Minh Hòa – Số nhánh 11
2. Phó Giám đốc: Bà Ngô Thị Minh Hòa – Số nhánh 12 (phụ trách Cấp sổ thẻ, Chế độ)
3. Phó Giám đốc: Bà Trần Thái Hằng – Số nhánh 13 (phụ trách TNHS)
4. Phó Giám đốc: Ông Lê Quang Định – Số nhánh 14 (phụ trách Quản lý thu)

Để đảm bảo việc giải quyết các vấn đề được nhanh chóng và thuận lợi, người dân có thể tìm hiểu thông tin trên website của BHXH TP. Hồ Chí Minh hoặc gọi điện trực tiếp đến trụ sở của Cơ quan BHXH Quận 9 để được hướng dẫn.

Khu vực Bảo hiểm xã hội Quận 9 trực tiếp quản lý

Bảo hiểm xã hội Quận 9 có trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức đang sinh sống hoặc hoạt động trên địa bàn Quận 9.

Cụ thể, BHXH quận 9 có trách nhiệm giải quyết chế độ BHXH của 13 phường gồm: Hiệp Phú; Long Bình; Long Phước; Long Thạnh Mỹ; Long Trường; Phú Hữu; Phước Bình; Phước Long A; Phước Long B; Tân phú; Tăng Nhơn Phú A; Tăng Nhơn Phú B; Trường Thạnh. Trong đó, phường Hiệp Phú là nơi đặt trụ sở Ủy ban nhân dân và các cơ quan hành chính của quận. 

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH quận 9

Bảo hiểm xã hội quận 9 là BHXH cấp quận trực thuộc thành phố. Vì vậy, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như một BHXH cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Theo Điều 6, Quyết định 969/QĐ-BHXH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 29/7/2019 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH Quận 9 như sau:

– Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Giải quyết chế độ hưu trí tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội – Ảnh Minh họa

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

  • Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
  • Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;
  • Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;
  • Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;
  • Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;
  • Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;
  • Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;
  • Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

– Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

– Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

– Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

– Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về Bảo hiểm xã hội Quận 9, các đơn vị, tổ chức cá nhân có thể tham khảo để nắm rõ. Ngoài việc trực tiếp liên hệ và làm việc tại trụ sở của Bảo hiểm xã hội Quận 9 việc thực hiện đăng ký, thực hiện các giao dịch qua hệ thống cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc cổng dịch vụ công Quốc Gia đang được đẩy mạnh. Góp phần giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, đồng thời tiết kiệm thời gian, công sức của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH.

TIN LIÊN QUAN

BHXH điện tử eBH

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử - eBH giúp hỗ trợ doanh nghiệp khai báo BHXH được tiện lợi và nhanh chóng hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *