Có 2 sổ bảo hiểm xã hội: Người lao động cần phải xử lý như thế nào?

Có 2 sổ bảo hiểm xã hội: Người lao động cần phải xử lý như thế nào?

Nhiều người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội băn khoăn không biết nên xử lý như thế nào? Điều này có thể ảnh hưởng đến một số quyền lợi hoặc khiến người lao động gặp rắc rối khi làm thủ tục hưởng các chế độ. Vậy lao động cần xử lý như thế nào?

1. Một người có thể có 2 sổ bảo hiểm xã hội hay không?

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 6, Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH:

4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.”

Như vậy, một người khi tham gia BHXH chỉ có thể có duy nhất một sổ bảo hiểm xã hội. Nếu người lao động có 2 sổ BHXH trở lên thì cơ quan BHXH sẽ tiến hành thu hồi tất cả các sổ.

2. Xử lý như thế nào nếu có 2 sổ bảo hiểm xã hội?

Trường hợp người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội có thể phân chia phương hướng xử lý dựa vào 2 trường hợp:
Có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH không trùng nhau

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 46 của Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH: “Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới”.

Tức là trường hợp này, cơ quan BHXH sẽ thu hồi lại tất cả các sổ để hoàn chỉnh dữ liệu và đưa vào sổ BHXH mới.

Có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau

Theo quy định tại Điểm e, Khoản 3.1 của Điêu 13, Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH: “Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi”

Trường hợp lao động có 2 sổ và có thời gian đóng BHXH trùng thì sẽ được hoàn tiền đã đóng cho quỹ hưu trí, tử tuất, BHTN.
Trường hợp lao động có 2 sổ và có thời gian đóng BHXH trùng thì sẽ được hoàn tiền đã đóng cho quỹ hưu trí, tử tuất, BHTN.

Trường hợp này, người lao động sẽ được hoàn trả số tiền đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và BHTN tương ứng với khoảng thời gian đóng BHXH bị trùng giữa 2 sổ.

3. Hồ sơ làm thủ tục gộp sổ BHXH

Để thực hiện gộp sổ BHXH, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ bao gồm:

  • Sổ BHXH.
  • Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thong tin BHXH, BHYT, trong đó ghi chú rõ nội dung gộp sổ BHXH.
Lập mẫu TK1-TS để gộp sổ.
Lập mẫu TK1-TS để gộp sổ.
  • Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH.
  • Bản sao giấy tờ chứng thực của một trong các giấy tờ tùy thân gồm: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân vẫn còn thời hạn.

Trên đây là hướng dẫn cách xử lý cho người lao động trong trường hợp có 2 sổ bảo hiểm xã hội. Người lao động có thể tham khảo và thực hiện gộp sổ để tránh ảnh hưởng đến các quyền lợi bảo hiểm xã hội sau này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *