Quy định về đối tượng tham gia BHYT mới nhất năm 2020

Quy định về đối tượng tham gia BHYT mới nhất năm 2020.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm những nhóm nào? Nhiều người có nhu cầu tham gia BHYT để chăm sóc sức khỏe và hưởng các quyền lợi khi khám, chữa bệnh nhưng không biết có thuộc diện đóng BHXH hay không. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để nắm được thông tin.

5 Nhóm đối tượng tham gia BHYT

Căn cứ theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP, các đối tượng tham gia BHYT gồm 5 nhóm sau:

 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng: Bao gồm những người lao động làm việc theo hợp đồng, lao động là quản lý hưởng lương hoặc không chuyên trách ở địa phương.
 • Nhóm được Quỹ BHXH đóng: Bao gồm những người đang được một số chế độ trợ cấp của BHXH hoặc nghỉ thai sản.
 • Nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT: Các đối tượng công tác trong một số cơ quan nhà nước, có công với cách mạng, trẻ dưới 6 tuổi, người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt,…
 • Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng một phần BHYT: Học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.
 • Nhóm tham gia BHYT hộ gia đình.
Nhóm tham gia BHYT hộ gia đình.

Bổ sung thêm các nhóm đối tượng tham gia BHYT

Bổ sung thêm đối tượng tham gia BHYT là quy định tại Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020. Theo đó, 3 nhóm được bổ sung bao gồm 2 nhóm tham gia theo hình thức BHYT hộ gia đình:

 • Chức sắc, chức việc và nhà tu hành.
 • Người đang sinh sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, không được hỗ trợ mức đóng bởi Ngân sách nhà nước.

2 nhóm này được giảm trừ mức đóng chỉ khi các thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia BHYT, tính trong cùng 1 năm tài chính.

Nhóm đối tượng còn lại được bổ sung thuộc nhóm người sử dụng lao động đóng, cụ thể:

 • Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.
 • Thân nhân của công nhân hoặc viên chức Quốc phòng đang làm việc trong quân đội Việt Nam.
 • Thân nhân của đối tượng đang làm việc ở các tổ chức khác nhưng cũng thuộc tổ chức cơ yếu nhà nước.

Mức đóng Bảo hiểm y tế với các nhóm đối tượng BHYT như thế nào?

Theo Luật BHYT ban hành năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung năm 2014 cùng Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

 • 3 nhóm đối tượng do người lao động, người sử dụng lao động, Quỹ BHXH và Ngân sách nhà nước đóng BHYT: ĐÓng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH.
 • Nhóm tham gia BHYT hộ gia đình: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba và thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
 • Nhóm tham gia BHYT được Nhà nước hỗ trợ mức đóng: Hộ cận nghèo được hỗ trợ tối thiểu 70% lương cơ sở, học sinh, sinh viên hoặc hộ gia đình làm ở lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp hỗ trợ tối thiểu là 30% lương cơ sở. 

Trên đây baohiemxahoi.edu.vn cung cấp quy định về đối tượng tham gia BHYT mới nhất năm 2020. Người dân có thể tham khảo để biết được các nhóm được đóng BHYT để chăm sóc sức khỏe và hưởng quyền lợi.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *