Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản là bao lâu?

Chế độ thai sản là một trong những chế độ BHXH được nhiều người lào động. Bên cạnh quyền lợi được hưởng việc nộp hồ sơ hưởng chế độ cũng nhiều lúc gặp trục trặc trong quá trình chuẩn bị giấy tờ. Vậy thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản là bao lâu? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc có câu trả lời căn cứ theo những quy định của pháp luật hiện hành.

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Căn cứ theo quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cụ thể như sau:

1.Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều 102 – Luật BHXH 2014

Quy trình về địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản của người lao động sẽ được thực hiện như sau:

Trường hợp thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi

Người lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ và đem nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương.

Thời hạn nộp: Không đặt ra thời hạn.

Trường hợp vẫn làm việc cho người sử dụng lao động

Trách nhiệm của người lao động

Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và và nộp lại cho cho người sử dụng lao động sớm nhất trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Nhận giấy tờ từ người lao động và lập hồ sơ để gửi cho cơ quan BHXH.

Thời hạn nộp cho cơ quan BHXH: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động.

Làm gì khi hồ sơ hưởng chế độ thai sản bị nộp muộn?

Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản muộn, có sao không?

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản chỉ áp dụng đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Còn trường hợp người lao động đã nghỉ việc trước khi sinh con thì không bị giới hạn thời gian nộp hồ sơ.

Do đó, việc nộp hồ sơ muộn chỉ được áp dụng đối với trường hợp người lao động đang làm việc cho người sử dụng lao động.

Trường hợp nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản của người lao động được gửi đến muộn hoặc không được gửi đến cơ quan BHXH. Quyền lợi của người lao động sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 116 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể:

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

2. Trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

– Điều 116, Luật BHXH 2014 –

Trong trường hợp người sử dụng lao động chậm nộp hồ sơ thì tại Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản – Mẫu 01B-HSB, người sử dụng lao động phải giải trình rõ lý do nộp muộn. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ và xem xét giải quyết hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người lao động.

Nếu lỗi do người sử dụng lao động có làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của người lao động thì phía người sử dụng lao động phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Kết luận

Như vậy trong bài viết trên đây baohiemxahoi đã gửi đến bạn đọc những thông tin mới nhất về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo quy định và giải đáp thắc mắc về việc nộp muộn hồ sơ. bạn đọc có những thắc mắc hay nhũng ý kiến đóng góp thêm về chủ đề này có thể để lại bình luận dưới bài viết này để cùng nhau trao đổi và hỗ trợ tốt nhất nhé.

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *