Chế độ bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay số lượng người nước ngoài làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tăng. Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Theo Luật Bảo hiểm y tế, người nước nước ngoài khi tham gia bảo hiểm y tế tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ các quy tắc đóng và hưởng theo quy định. 

Chế độ Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Luật Bảo hiểm y tế 2008 thì luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến BHYT. Do đó, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đều có thể tham gia dưới các hình thức tự nguyện hoặc bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. 

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp khi sử dụng lao động nước ngoài rất băn khoăn về việc đóng BHYT cho người nước ngoài như thế nào và mức đóng là bao nhiêu?

Mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc của người nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 nêu rõ, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức… đều phải tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Tại Khoản 1, Điều 18, Quyết định này quy định tổng mức đóng BHYT hàng tháng của người lao động bằng 4,5% mức tiền lương tháng. Trong đó:

  • Người sử dụng lao động đóng 3%; 
  • Người lao động đóng 1,5%. 

Lưu ý: Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó:

  • Mức tiền lương đóng BHYT tối thiểu: bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường (Theo Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 6, Quyết định 595).
  • Mức tiền lương tháng đóng BHYT tối đa: không quá 20 tháng lương cơ sở. Trường hợp cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở

Năm 2022, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Do đó

Mức lương đóng BHYT tối đa của người nước ngoài là: 29.800.000 đồng/tháng

Tổng mức đóng BHYT tối đa của người nước ngoài là: 4,5% x 29.800.000 = 1.341.000 đồng/tháng, trong đó:

  • Người sử dụng lao động đóng: 894.000 đồng/tháng, 
  • Người lao động nước ngoài đóng 447.000 đồng/tháng.

Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện của người nước ngoài

Bên cạnh người lao động tham gia BHYT bắt buộc thì trường hợp người nước ngoài muốn tham gia BHYT tự nguyện sẽ bắt buộc phải tham gia theo hình thức hộ gia đình. Điều kiện để được tham gia đó là người nước ngoài phải có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú cùng các thành viên khác ở Việt Nam.

Theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 7, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT của các thành viên trong hộ gia đình năm 2022 được xác định:

Chế độ bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Việt Nam
Mức đóng BHYT của người nước ngoài theo hình thức hộ gia đình.

– Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; tương ứng với mức đóng 67.050 đồng/tháng

– Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất  tương ứng với mức đóng 46.935 đồng/tháng;

– Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất  tương ứng với mức đóng 40.230 đồng/tháng

– Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất  tương ứng với mức đóng 33.525 đồng/tháng;

– Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất tương ứng với mức đóng 26.820 đồng/tháng.

Mức đóng của người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8, Điều 18 và Điểm 3.11, Khoản 3, Điều 17 của Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định các trường hợp: là người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam, sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam; học sinh trường văn hóa Công an nhân dân mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng.

Kết luận

Hy vọng những thông tin về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Việt Nam được baohiemxahoi chia sẻ sẽ tháo gỡ thắc mắc của nhiều doanh nghiệp và bạn đọc. Có thể thấy, chế độ BHYT cho người nước ngoài tại Việt Nam được vô cùng chú trọng và ưu ái. Mức đóng và các quyền lợi được hưởng của người lao động nước ngoài giống như người lao động Việt Nam và không có sự phân biệt.

TIN LIÊN QUAN

Tài Phạm

Biên tập viên nội dung và SEO website baohiemxahoi.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *