Cách tính lương hưu năm 2021 thay đổi như thế nào?

Cách tính lương hưu năm 2021 thay đổi như thế nào

Cách tính lương hưu năm 2021 sắp tới có điểm gì mới? Từ ngày 1/1/2021 trở đi, các điều kiện để hưởng chế độ hưu trí có khá nhiều nội dung thay đổi. Vậy phương thức tính lương hưu có thay đổi không?

Cách tính lương hưu năm 2021 thay đổi như thế nào?

1. Mức lương hưu hàng tháng năm 2021

Căn cứ theo Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức lương hưu hàng tháng chi trả cho người lao động đủ điều kiện căn cứ theo số năm đóng BHXH. Nếu lao động nghỉ hưu từ năm 2021:

 • Với lao động nữ: Mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, cứ thêm 1 năm thì cộng thêm 2%, mức tối đa không quá 75%.
 • Với lao động nam: Mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH tương ứng 19 năm đóng BHXH, cứ thêm 1 năm thì cộng thêm 2%, mức tối đa không quá 75%.

2. Công thức cụ thể để tính lương hưu 

Theo hướng dẫn tại Điều 7 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP, công thức tính lương hưu như sau:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Bình quân tiền lương đóng BHXH.

Cách xác định tỷ lệ hưởng lương hưu

Với lao động nam:

 • Hưởng lương hưu từ 1/1/2021 – 31/12/2021: Mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH tương ứng 19 năm đóng BHXH, Mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH
 • Hưởng lương hưu từ 1/1/2022 trở đi: Đóng BHXH đủ 20 năm sẽ hưởng mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH, Mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH.
Tính lương hưu cho lao động nam.

Đối với lao động nữ: Lao động nữ bắt đầu nghỉ hưu từ năm 2021 hưởng mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, cứ thêm 1 năm thì cộng thêm 2%, mức tối đa không quá 75%.

Chính sách lương hưu cho lao động nữ.

Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu

Căn cứ theo Điều 9, Nghị định 115, mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội được xác định theo từng nhóm đối tượng:

Nhóm thực hiện chế độ tiền lương Nhà nước:

 • Tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995: Lấy bình quân mức lương đóng BHXH 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Tham gia BHXH từ 01/01/1995 – 31/12/2000: Lấy bình quân mức lương đóng BHXH 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Tham gia BHXH từ 01/01/2001 – 31/12/2006: Lấy bình quân mức lương đóng BHXH 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Tham gia BHXH từ 01/01/2007- 31/12/2015: Lấy bình quân mức lương đóng BHXH 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Tham gia BHXH từ 01/01/2016 – 31/12/2019: Lấy bình quân mức lương đóng BHXH 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Tham gia BHXH từ 01/01/2020 – 31/12/2024: Lấy bình quân mức lương đóng BHXH 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Tham gia BHXH từ 01/01/2025 trở đi: Lấy bình quân mức lương đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Nhóm lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương của người sử dụng lao động: Lấy bình quân mức lương đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Người lao động có thời gian đóng BHXH vừa là đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa do người sử dụng lao động quyết định: Lấy bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tính chung của các khoảng thời gian.

Nhóm có thời gian đóng BHXH ít nhất 15 năm: Lấy mức lương cao nhất của công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc mức lương trước khi chuyển ngành tương ứng với số năm tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đã nêu ở bảng trên nếu thuộc nhóm sĩ quan quân đội, công an…

Lao động đóng BHXH trước 1/10/2004 và theo chế độ lương Nhà nước: Mức lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ việc.

Lao động tham gia BHXH có phụ cấp thâm niên sau đó chuyển ngành: Lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ hưởng lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu cộng thêm phụ cấp nghề theo thời gian đóng BHXH.

Trên đây bảo hiểm xã hội đã hướng dẫn cách tính lương hưu 2021. Năm 2021 có nhiều thay đổi trong chính sách lương hưu nên bạn có thể tham khảo để tính mức hưởng lương của mình khi về hưu.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*