Hướng dẫn tra cứu quá trình tham gia BHXH đơn giản

11/10/2019 Phạm Tài TSD 0

Tham gia Bảo hiểm xã hội là quyền lợi cơ bản của người lao động khi làm việc tại doanh nghiệp. Vì vậy, người tham gia cần được biết và theo dõi việc đóng BHXH của mình. Nhưng làm thế nào để tra cứu quá trình tham gia BHXH đơn giản, nhanh chóng nhất?