Mua bảo hiểm thai sản khi nào để được hưởng đầy đủ chế độ

Mua bảo hiểm thai sản khi nào để được hưởng đầy đủ chế độ

Mua bảo hiểm thai sản khi nào để được hưởng đầy đủ các chế độ khi sinh con? Bảo hiểm thai sản là một trong những quyền lợi quan trọng của lao động nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được các quy định về thời gian đóng bảo hiểm để được hưởng quyền lợi.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Để biết được nên mua bảo hiểm thai sản khi nào, bạn cần nắm được quy định về điều kiện hưởng thai sản. Tuy nhiên, nếu lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện thì chỉ có chế độ hưu trí và tử tuất, không được hưởng chế độ thai sản.

Vì vậy, để hưởng các chế độ thai sản thì cần đóng theo diện BHXH bắt buộc tại các đơn vị sử dụng lao động. Hoặc trường hợp khác, bạn có thể tham gia BHYT tại cơ quan BHXH nơi cư trú theo diện hộ gia đình.

Mua bảo hiểm thai sản khi nào?

Nếu đóng BHXH bắt buộc tại các đơn vị, điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại Khoản 1,2 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 31 Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy, để được hưởng chế độ thai sản theo diện BHXH bắt buộc thì người lao động cần đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trở lên trước thời điểm sinh con.

Lao động cần đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trở lên trước thời điểm sinh con.

Trong đó, thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định như sau:

  • Nếu sinh con trước ngày 15 của tháng, tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh.
  • Nếu sinh con từ ngày 15 trở đi trong tháng và tháng đó có đóng BHXH thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Mức hưởng bảo hiểm thai sản

Căn cứ theo Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng Bảo hiểm thai sản tính mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Mức hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Ngoài ra, theo  Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ nếu sau thời gian hưởng chế độ thai sản xong, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi sẽ được nghỉ dưỡng sức để phục hồi sức khoẻ.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ được tính cụ thể như sau:

  • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp thông thường;
  • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh mổ;
  • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên.

Thời gian nghỉ dưỡng sức  bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị sử dụng lao động. Thời gian nghỉ dưỡng sức, người lao động được hưởng tiền trợ cấp mỗi ngày bằng 30% lương cơ sở.

Lời kết

Trên đây là thông tin mua bảo hiểm thai sản khi nào để được hưởng chế độ thai sản. Lao động có thể tham khảo để kịp thời hưởng các quyền lợi quan trọng khi sinh con.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *