Mất sổ bảo hiểm xã hội và cách xử lý cấp lại sổ theo quy định

Mất sổ bảo hiểm xã hội khiến cho việc theo dõi quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) và làm các thủ tục hưởng chế độ BHXH gặp khó khăn. Trong nhiều trường hợp mất sổ BHXH sẽ không được chi trả BHXH một lần, chế độ thai sản, chế độ tuất… Vậy mất sổ bảo hiểm xã hội phải làm gì để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia? Xem thêm

Quỹ bảo hiểm xã hội là gì? Nguồn hình thành và phương thức quản lý

Quỹ bảo hiểm xã hội được biết đến như một loại quỹ đặc biệt góp phần bảo vệ an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động khi về già, ốm đau hoặc không thể lao động tạo ra nguồn thu nhập. Quỹ được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và được Nhà nước bảo hộ. Xem thêm