Điểm mới nổi bật trong chính sách BHYT từ 1/7/2021

Chính sách BHYT từ 1/7/2021 có nhiều điểm mới nổi bật đáng chú ý. Cụ thể điểm mới nổi bật này là gì? Người dân lưu ý cập nhật ngay để đảm bảo lợi ích khi đi khám chữa bệnh và tham gia BHYT. 

Thêm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm miễn phí

Nghị định 20/2021/NĐ-CP được ban hành ngày 15/3/2021 đã bổ sung thêm nhiều đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Theo Điều 9, Nghị định 20/2021/NĐ-CP bắt đầu từ 1/7/2021 có 8 đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí gồm có:

  1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng theo quy định của Pháp luật.
  2. Người thuộc diện quy định tại (1) đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.
  3. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.
  4. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.
  5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp đặc biệt thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sống ở nơi có điều kiện khó khăn, hoặc không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng, không có người phụ dưỡng theo quy định của Pháp luật…
  6. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.
  7. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Như vậy, đơn cử các đối tượng thuộc các trường hợp (2), (4), (8) đã được bổ sung mà mở rộng so với quy định trước đây. Người dân thuộc các đối tượng đặc biệt này sẽ được nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí.

Điều chỉnh đối tượng áp dụng chính sách BHYT đối với người có công với cách mạng và thân nhân

Theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 ưu đãi người có công với cách mạng đã điều chỉnh và bổ sung thêm các đối tượng áp dụng chính sách BHYT đối với người có công. Pháp lệnh chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 theo đó các đối tượng được hưởng chính sách BHYT như sau: 

Đối tượng sau khi được điều chỉnhĐối tượng được bổ sung
Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945
– Vợ hoặc chồng; 
– Con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng/đặc biệt nặng 
Thân nhân của người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945
– Vợ hoặc chồng; 
– Con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng/đặc biệt nặng. 
Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống
Đối tượng được hưởng chính sách BHYTtừ 01/7/2021 (theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14)

Mở rộng đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình 

Tại Khoản 2, Điều 37, Luật Cư trú 2020 đã sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 2 của Luật Bảo hiểm y tế như sau:

“Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.”.

So với quy định cũ hộ gia đình tham gia BHYT đã được mở rộng ra, bao gồm cả đối tượng nằm ngoài sổ hộ khẩu tuy nhiên cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định.

Như vậy từ ngày 1/7/2021, Luật cư trú mới chính thức có hiệu lực thì đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình cũng được mở rộng. 

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo định suất

Ngày 29/4/2021 Bộ y tế ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT theo định suất. Theo đó, bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT ngoại trú sẽ được quỹ định suất của cơ sở y tế nơi thực hiện khám chữa bệnh BHYT thanh toán theo mức hưởng trong phạm vi của quỹ định suất.

Từ 1/7/2021 thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất.

Tại Thông tư số 04/2021/TT-BYT cũng quy định rõ về xác định quỹ định suất; giao, tạm ứng, quyết toán quỹ định suất; chỉ số giám sát thực hiện định suất. Lưu ý phạm vi định suất không bao gồm các chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng, bệnh, nhóm bệnh quy định tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 04/2021/TT-BYT.

Công khai giá thu dịch vụ khám chữa bệnh BHYT đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh

Tại Điều 10, Thông tư 05/2021/TT-BYT quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở KCB công lập, cơ sở KCB buộc phải công khai giá thu dịch vụ KCB đối với người bệnh có thẻ BHYT. Ngoài ra phải công khai chế độ miễn, giảm giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và giá thu dịch vụ KCB không theo yêu cầu đối với người bệnh không có thẻ BHYT. 

Các cơ sở KCB có thể công khai dưới nhiều hình thức như: niêm yết công khai, chạy thông tin trên băng thông tin điện tử; tổ chức thông tin, truyền thông, tư vấn về chế độ chính sách, những vấn đề có liên quan đến việc KCB kể từ khi người bệnh mới đến phòng khám bệnh, phòng cấp cứu hay buồng bệnh; thông báo trực tiếp với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh hoặc tổ chức sinh hoạt hội đồng người bệnh của khoa, phòng và đơn vị.

Phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV được hưởng chế độ BHYT

Một trong những điểm nổi bật đáng chú ý trong chính sách BHYT từ tháng 1/7/2021 đó là phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV được hưởng chế độ BHYT (theo Luật số: 71/2020/QH14 ban hành ngày 16/11/2020).

Phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV được hưởng chế độ BHYT từ 1/7/2021.

Chi phí xét nghiệm sẽ được thanh toán như sau:

  • Quỹ BHYT chi trả cho người có thẻ BHYT theo mức hưởng quy định của pháp luật về BHYT;
  • Ngân sách nhà nước chi trả phần chi phí Quỹ BHYT không chi trả nêu trên và chi trả cho người không có thẻ BHYT theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Trước đó quỹ BHYT chỉ thanh toán cho những đối tượng phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm, theo luật mới mọi đối tượng là phụ nữ mang thai khi thực hiện xét nghiệm HIV đều được hưởng chế độ BHYT.

Kết luận

Trên đây là những điểm mới nổi bật trong chính sách BHYT mà người dân cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo lợi ích của mình và có kế hoạch tham gia BHYT, KCB BHYT có lợi nhất.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *