Ý nghĩa của mã bảo hiểm y tế là gì?

mã thẻ bảo hiểm y tế có ý nghĩa gì ?

Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng mã bảo hiểm y tế mang ý nghĩa gì thì không phải ai cũng nắm được. Chỉ cần đọc các ký hiệu trên thẻ, bạn sẽ nắm được nhiều thông tin về quyền lợi. Dưới đây là thông tin giải mã ý nghĩa mã thẻ bảo hiểm y tế.

Mã bảo hiểm y tế là gì?

Mã bảo hiểm y tế hay mã thẻ BHYT là một dãy gồm 15 ký tự. 10 ký tự cuối sẽ thể hiện mã số BHXH của người tham gia để quản lý và theo dõi quá trình tham gia và sử dụng BHYT. 

Theo quy định, 10 ký tự cuối trong mã số thẻ BHYT sẽ không thay đổi và được ấn định duy nhất với từng người. 5 ký tự đầu tiên của dãy mã số sẽ có sự điều chỉnh phụ thuộc vào một số tiêu chí như: Đối tượng tham gia (nhóm tham gia BHYT), mức quyền lợi BHYT tương ứng.

Thẻ bảo hiểm y tế

Quy định mã bảo hiểm y tế nhằm mục đích gì?

Với số lượng người tham gia BHYT, BHXH ngày càng lớn, bộ mã số trên thẻ BHYT sẽ giúp các cơ quan quản lý dễ dàng phân loại và thống kê các đối tượng tham gia BHYT khi thực hiện khám, chữa bệnh.

Mã số này cũng giúp người tham gia BHYT dễ dàng nắm bắt được các thông tin, quá trình tham gia BHYT và biết được quyền lợi, mức hưởng của mình khi thực hiện khám, chữa bệnh sử dụng BHYT.

Hai ký tự đầu tiên nằm ở ô thứ nhất

Ô đầu tiên gồm 2 ký tự thể hiện nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Theo quy định tại Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, bao gồm 5 nhóm tương ứng với các ký hiệu riêng biệt.

  • Nhóm do người lao động, người sử dụng lao động đóng.
  • Nhóm được Quỹ BHXH đóng.
  • Nhóm được ngân sách Nhà nước đóng.
  • Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng.
  • Nhóm tham gia BHYT hộ gia đình.

Ký tự ở ô số 2

Ký tự ô tiếp theo thường được ký hiệu bằng số thứ tự (bắt đầu từ 1 đến 5) thể hiện mức hưởng BHYT. Người tham gia nhiều nhóm đóng BHYT thì quyền lợi sẽ cao.

Hình ảnh minh họa – nguồn internet

Hai ký tự ở ô số 3

Ô số 3 gồm 2 ký tự (từ 01 – 09) thể hiện mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mã này tuân thủ theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính Phủ và Công văn số 628/TCTK-PPCĐ ngày 06/8/2009. Trường hợp mã Bảo hiểm của Bộ Quốc phòng sẽ được ký hiệu bằng số 97, Bảo hiểm xã hội của lực lượng Công an nhân dân ký hiệu số 98.

10 ký tự ở ô số 4

10 ký tự này là mã định danh của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngoài ra, trên thẻ BHYT cũng cung cấp các thông tin về mã cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT. Mã bao gồm một dãy ký tự gồm 5 số, in sau tên cơ sở KCB ban đầu, do BHXH Việt Nam cung cấp.

Trên đây là hướng dẫn giải đáp ý nghĩa của mã BHYT. Đọc được các thông tin dựa vào bộ mã trên thẻ BHYT, người tham gia sẽ nắm được nhiều thông tin và biết được những quyền lợi quan trọng.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *