Tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con chồng được hưởng chế độ gì?

chồng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con

Vợ sinh con chồng được hưởng chế độ gì? Ngoài chế độ thai sản của lao động nữ, các quyền lợi của lao động nam khi có vợ sinh con cũng được nhiều người quan tâm. 

Quy định về chế độ thai sản cho nam

Căn cứ theo Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, một số đối tượng được hưởng chế độ thai sản được quy định. Trong đó, lao động nam đang đóng bảo hiểm và có vợ sinh con thuộc diện này. 

Mặt khác, theo Điểm a, Khoản 2, Điều 9 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, điều kiện để hưởng chế độ thai sản cho nam là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ của lao động nam sinh con.

Vợ sinh con chồng được hưởng chế độ gì?

Theo Điều 34 và Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trường hợp lao động nam đủ điều kiện sẽ được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con dưới hai hình thức: Được nghỉ thai sản để chăm sóc vợ và được hưởng tiền thai sản, cụ thể:

Thời gian nghỉ thai sản của lao động nam khi vợ sinh con

Căn cứ Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nêu rõ thời gian hưởng chế độ thai sản của nam như sau:

  • 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thông thường;
  • 07 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi;
  • 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi; từ sinh 3 con trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
  • 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà cần phải phẫu thuật.
Vợ sinh con, chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Thời gian nghỉ thai sản của chồng sẽ được tính trong khoảng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày vợ bắt đầu sinh con, không tính các ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ hàng tuần.của đơn vị.

Vợ sinh con chồng được hưởng chế độ gì? Mức hưởng thai sản của chồng

Người chồng khi tham gia đóng Bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ thai sản khi vơ mang thai, sinh nở. Trong trường hợp chồng đủ điều kiện hưởng hỗ trợ mức hưởng cụ thể như sau:

Tiền thai sản của chồng

Căn cứ theo Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, tiền thai sản của chồng sẽ được tính theo công thức:

Mức hưởng = TLBQ/24 x Số ngày được nghỉ

Trong đó: TLBQ là mức tiền lương tháng đóng BHXH trung bình trước thời gian nghỉ thai sản. Nếu lao động nam chưa đóng BHXH đủ 6 tháng thì có thể tính theo những tháng đã đóng BHXH.

Trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Tại Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, nếu vợ sinh con mà chỉ có chồng tham gia BHXH thì chồng sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp được tính bằng 2 lần mức lương cơ sở căn cứ theo tháng sinh con cho mỗi con.

Trên đây là một số thông tin giải đáp cho vấn đề chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con? Vợ sinh con và chồng có đóng bảo hiểm xã hội, đáp ứng các điều kiện sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Bạn có thể tham khảo thông tin để nắm được các quyền lợi này.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *